Energia Ženy
Energia Ženy
Ženy do tanca i na počúvanie
Ženy do tanca i na počúvanie
Reprezentačný ples Živena 2025
Reprezentačný ples Živena 2025
Medaila E.M. Šoltésovej pre Máriu Vítekovú
Medaila E.M. Šoltésovej pre Máriu Vítekovú
2024 Rok Hudby – Rok Ľuby Pavlovičovej Bakovej
2024 Rok Hudby – Rok Ľuby Pavlovičovej Bakovej
26. ročník Šoltésovej Martin
26. ročník Šoltésovej Martin
previous arrow
next arrow
 

Živena, spolok slovenských žien od roku 1869

O nás

Živena, spolok slovenských žien

Sme členkami najstaršieho ženského spolku na Slovensku, ktorý už vyše 150 rokov pomáha hľadať a nachádzať nielen špecifiká ženskej účasti v politickej, ekonomickej, sociálnej i súkromnej sfére Slovenska či možnosti sebarealizácie a osobnostného rastu žien, ale i nachádzať krásu všedného dňa pre nás všetkých. Pozývame vás, ženy i mužov, i vy ste vždy boli súčasťou Živeny, aby ste prišli k nám a pomohli posunúť našu spoločnosť i seba na ceste k lepšiemu, zmysluplnému životu.

Ústredie Živeny

Alena Heribanová, predsedníčka
Renáta Taligová, podpredsedníčka
Radka Semancová, tajomníčka
Miriam Ištoková, hospodárka