Energia Ženy
Energia Ženy
Ženy do tanca i na počúvanie
Ženy do tanca i na počúvanie
Reprezentačný ples Živena 2025
Reprezentačný ples Živena 2025
Medaila E.M. Šoltésovej pre Máriu Vítekovú
Medaila E.M. Šoltésovej pre Máriu Vítekovú
2024 Rok Hudby – Rok Ľuby Pavlovičovej Bakovej
2024 Rok Hudby – Rok Ľuby Pavlovičovej Bakovej
26. ročník Šoltésovej Martin
26. ročník Šoltésovej Martin
previous arrow
next arrow
 

Živena, spolok slovenských žien od roku 1869

Živena je spolok slovenských žien, založený na myšlienke rovnosti a viery v to, že výchovou a vzdelávaním sa každý človek stáva lepším vo svojej rodine i v spoločnosti.

Základným poslaním je prispievať k národnému, duchovnému a hmotnému zveľadeniu Slovenska. Naša činnosť je zameraná na zlepšenie postavenia žien a rodín v spoločnosti.

Energia Ženy

Pri príležitosti 155. výročia založenia ŽIVENY, spolku slovenských žien a 100. výročia narodenia Ľuby Pavlovičovej Bakovej Vás s potešením pozývame na podujatie Energia ženy venované

čítať viac »
To je všetko.