Medaila Eleny Maróthy Šoltésovej
Medaila Eleny Maróthy Šoltésovej
Reprezentačný ples Živena 2024
Reprezentačný ples Živena 2024
26. ročník Šoltésovej Martin
26. ročník Šoltésovej Martin
Miestny odbor Živena Bratislava získal Výročnú cenu Samuela Zocha
Miestny odbor Živena Bratislava získal Výročnú cenu Samuela Zocha
Prezentácia Živeny vo Viedni
Prezentácia Živeny vo Viedni
Medaila Eleny Maróthy Šoltésovej
Medaila Eleny Maróthy Šoltésovej
previous arrow
next arrow
 

Živena, spolok slovenských žien od roku 1869

Živena je spolok slovenských žien, založený na myšlienke rovnosti a viery v to, že výchovou a vzdelávaním sa každý človek stáva lepším vo svojej rodine i v spoločnosti.

Základným poslaním je prispievať k národnému, duchovnému a hmotnému zveľadeniu Slovenska. Naša činnosť je zameraná na zlepšenie postavenia žien a rodín v spoločnosti.

Reprezentačný ples Živena 2024

Milé dámy, milí páni, v mene predsedníctva ŽIVENY, najstaršieho spolku slovenských žien,  a jej predsedníčky Aleny Heribanovej, si Vás dovoľujeme pri príležitosti osláv 155. výročia

čítať viac »
To je všetko.