Tvorené srdcom
Tvorené srdcom
Reprezentačný ples Živena 2025
Reprezentačný ples Živena 2025
Medaila E.M. Šoltésovej pre Máriu Vítekovú
Medaila E.M. Šoltésovej pre Máriu Vítekovú
2024 Rok Hudby – Rok Ľuby Pavlovičovej Bakovej
2024 Rok Hudby – Rok Ľuby Pavlovičovej Bakovej
26. ročník Šoltésovej Martin
26. ročník Šoltésovej Martin
Miestny odbor Živena Bratislava získal Výročnú cenu Samuela Zocha
Miestny odbor Živena Bratislava získal Výročnú cenu Samuela Zocha
previous arrow
next arrow
 

Živena, spolok slovenských žien od roku 1869

Miestne odbory

Adresár Miestnych odborov Živeny, spolku slovenských žien

(Klikom na farebný nadpis Miestneho odboru sa dostanete na web alebo Facebook Miestneho odboru)

Miestny odbor Živena Banská Bystrica
Janka Slaná

predsedníčka Miestneho odboru Živena Banská Bystrica
Trnková 14493/1, 974 05 Banská Bystrica
tel.: 0905 326 886, e-mail: zivenabb20@gmail.com

Obsah v príprave.

Miestny odbor Živena Banská Štiavnica
Renáta Taligová

predsedníčka Miestneho odboru Živena Banská Štiavnica
Ul. Zvonová 22, 969 01 Banská Štiavnica
tel.: 0903 508 417, e-mail: taligovar@gmail.com

Podľa záznamov v starých kronikách vznikol MO Živeny v Banskej Štiavnici 20.2.1927 a v r. 1928 mal už 151 členiek. Spájal činorodé a aktívne ženy z mesta i okolitých obcí, ktoré si navzájom požičiavali knihy, čítali našu i zahraničnú literatúru, radili si v oblasti vedenia domácnosti a venovali sa i ručným prácam. Po nástupe komunistického režimu sa ich činnosť oficiálne pozastavila, hoci sa naďalej stretávali pod názvom Československý zväz žien, no ich aktivity boli kontrolované a riadené. Pád socializmu umožnil aj nášmu miestnemu spolku opätovné začatie činnosti 23. januára 1990. Predsedníčkami boli p.Elena Gondová, p. Eleonóra Luptáková, p. Jolana Šamová a od 17.9.2015 po súčasnosť p. Renata Taligová.

Od roku 1990 náš MO aktívne pôsobí v kultúrno-spoločenskej, osvetovej i sociálno-humanitnej oblasti, čím prispieva k celkovému rozvoju obyvateľov, generačnému spájaniu a k dôstojnej propagácii spolku Živena. Zameriavame sa na rodinu ako základný kameň spoločnosti a na ochranu práv žien a detí. Aktívne sa zapájame do kultúrneho života mesta a jeho okolitých obcí, spolupracujeme s ostatnými spolkami a inštitúciami. Naše pôsobenie je známe i v iných regiónoch Slovenska, k čomu prispeli mnohé naše aktivity: Náckova Štiavnica – súťažná prehliadka „štyvnyčtyny“ a prednesu Náckových príhod a vtipov; MDŽ, Deň matiek, Deň otcov, Národný výstup na Sitno, účasť v historickom sprievode Salamander, Inšpirácie spod Sitna – celoslovenská literárna súťaž vo vlastnej tvorbe, pravidelné návštevy divadelných predstavení, spoluorganizácia podujatia Stretnutia generácií, turistické výlety a poznávacie zájazdy, Deň poézie, autorské čítania, literárne pásma pri príležitostiach výročí narodenia alebo úmrtia významných osobností, besedy a odborné semináre, dobrovoľnícka činnosť – dlhodobá práca so ženami a dievčatami zo znevýhodneného prostredia, charitatívna činnosť – zbierky šatstva, tvorivé dielne, tanečné večery…

Naším dlhodobým cieľom je viacgeneračné spájanie žien, ktoré sa navzájom inšpirujú a posúvajú. Medzi naše posledné aktivity patrí vyhlásenie ankety Žena mesta Banská Štiavnica. Jej cieľom bolo zviditeľniť mimoriadne ženy, ktoré žijú medzi nami a hoci často prechádzajú ťažkými obdobiami alebo neľahkými osudmi, nevzdávajú sa, idú proti prúdu a svojou neúnavnou prácou sú inšpiráciou pre nás ostatných. Naším zámerom bolo odštartovať týmto 1.ročníkom tradíciu, ktorá začne práve v tomto významnom roku 150. výročia vzniku Spolku slovenských žien.

Miestny odbor Živena Bratislava
Radka Semancová

predsedníčka Miestneho odboru Živena Bratislava
Sídlo: Stromová 18, 83101 Bratislava
tel.: 0907 475 853; e-mail: bratislava.zivena@gmail.com
web: www.zivenabratislava.sk
IČO: 00591921 0003

Miestny odbor Živena v Bratislave vznikol 5. apríla 1922. Prvou predsedníčkou sa stala národovkyňa Oľga Kuzmány Milcová, jedna zo zakladajúcich členiek Matice Slovenskej. Okolo nej sa združovali národne cítiace ženy, ktoré chceli pomôcť mladým Bratislavčankám a deťom. Rozmach aktivít nastal po nástupe predsedníčky Oľgy Krčméry Petian. Podporovali chudobné rodiny, organizovali a financovali mliečnu akciu a bezplatné obedy pre chudobné deti, poskytovali pôžičky na štúdiá, podporovali múzeum, vytvorili knižnicu. Financie získavali organizáciou ochotníckych divadelných predstavení, tanečno-poetických stretnutí, krúžkov, prednášok. Ďalšia predsedníčka  Anna Jesenská zaviedla prednášky Živeny v bratislavskom Radiojournale,  svoje práce vystavovali členky na Dunajskom veľtrhua v Dome umenia. Organizovali kultúrne podujatia, kurzy, venovali sa charite, finančne podporovali rodinnú školu. Bohužiaľ, v roku 1948  splynula Živena so Zväzom slovenských žien do organizácie Živena – Zväz slovenských žien. V roku 1952 bola Živena, aj v Bratislave, úplne zrušená.

Hneď počas revolučných dní v roku 1989 sa začali bratislavčanky aktivizovať na znovuobnovenie Živeny. 27. decembera 1989 uverejnila Hana Zelinová v denníku SMENA výzvu „Vstávaj Živena, je čas“. V bratislavských obývačkách Hany Zelinovej a Ľuby Pavlovičovej Bakovej sa tvorila nová celoslovenská Živena. Tá bola zaregistrovaná Ministerstvom vnútra SR 15. apríla 1990 a následne 20. apríla bol potvrdený aj vznik Miestneho odboru Živeny v Bratislave. Prvou predsedníčkou sa stala Ľuba Pavlovičová Baková. Spočiatku bol bratislavský program zameraný na veľké kultúrne podujatia pre širokú verejnosť, po roku 1993, za predsedníctva Zory Breierovej, sa sústredil na odborné prednášky a výlety pre členky. Od januára 2011 nastúpila do funkcie predsedníčky Alena Bučeková a orientáciu programu opäť začala vracať k širokej verejnosti. Máme vytvorené špecializované kluby: Klasický klub,  Memory klub, Klub priateliek umenia, Klub turistiek, Klub osvety. Členky bratislavskej Živeny sa boria s finančnými a priestorovými problémami, ale napredujú. Rozširujú svoj kultúrny obzor, zaujímavé osvetové informácie spracovávajú a sprostredkovávajú cez elektronické médiá širokej verejnosti. V programoch pre verejnosť prepájajú históriu s najnovšími trendmi vo vzdelávaní a osvete. Máme na čom stavať.

Medzi našimi členkami boli okrem Hany Zelinovej, Ľuby Pavlovičovej – Bakovej, Jelky Krčméry – Vrteľovej aj Mária Ďuríčková, Maša Haľamová, Libuša Mináčová, Viera Švenková, prekladateľky Ružena Jamrichová, Viera Mikulášová Škridlová, Viera Juríčková, folkloristka Helena Jurasovová. Tešíme sa zo spoločnosti Janky Krivošovej, prvej ženy v hodnoti profesorky architektúry na Slovensku, Elenky Šárayovej, prvej vysokoškolsky vzdelanej dirigentky na Slovensku a z ďalších. Naše členky ako Živeniarky získali viacero ocenení: Jela Krčméry Vrteľová sa stala „Výnimočnou ženou Slovenska“, Elena Dimitrová „Seniorkou roka 2012“, Zora Breierová „Osobnosťou Bratislavy“. Miestny odbor Živena Bratislava získal „Uznanie za významný prínos k rozvoju dobrovoľníctva“, ktoré udeľuje Národné dobrovoľnícke centrum pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka.

Do bratislavskej Živeny patria aj muži. Niektorí ako členovia, niektorí nám pomáhajú „zvonka“. Z nich spomenieme bibliografa Dr. Miloša Kovačku – znalca literárnej histórie, ktorý pre nás pripravil nejednu skvelú prednášku; v 90-tych rokoch to bol Dušan Jamrich a dnes si literárne podujatia nevieme predstaviť bez Alfréda Swana, ktorý im pridáva punc jedinečnosti. Prihlášky majú pripravené viacerí muži zaujímavých profesií. Tak uvidíme…

Informácie o aktuálnej činnosti nájdete na facebooku MO Živena: https://www.facebook.com/zivenabratislava

Miestny odbor Živena Brezno
Zuzana Brozmanová

predsedníčka Miestneho odboru Živena Brezno
ul. Krčulova č. 1., 977 01 Brezno
tel. 0911 208 884, e-mail: mozivenabrezno@gmail.com

 

Obsah v príprave.

Miestny odbor Živena Čadca
Marta Buchcarová

predsedníčka Miestneho odboru Živena Čadca
Dom kultúry, Matičné námestie 1434/11, 022 01 Čadca 
tel.: 0904 804 882, e-mail: buchcarova@gmail.com

16. januára 1927 bol v Čadci založený Miestny odbor Živena – spolok slovenských žien s počtom členiek 40. Ustanovujúce zhromaždenie sa konalo v hoteli Reich ( terajší hotel Tatra). Prvou predsedníčkou odboru sa stala Katarína Fröhlichová,

podpredsedníčkou Mária Kľačanská, tajomníčkou Giza Lacková, pokladničkou Mária Urbanová a revízorkami Šárka Gajárová a Marta Janotová. Hneď v prvom roku usporiadal odbor výstavku ručných kobercov a prác, ktorá mala veľký úspech. Odbor vykazoval veľa osožnej práce a pôsobil aj v okolitých obciach. Organizoval kurzy varenie, prednášky o výchove detí, usporiadal plesy a mikulášske večierky v prospech chudobných detí. Zúčastnil sa slávnostného otvorenia Palárikovho domu, spolu s turistickým klubom organizoval pre členov vychádzky do prírody. Odbor spolupracoval s Červeným Krížom. Pri vianočnej nádielke rozdal

šatstvo a obuv chudobným, pomáhali rodinám- pohorelcom , ktoré boli poškodené živelnými pohromami ( požiarom ) a chudobným žiakom dávali členovia odboru celý rok obedy. V ďalších rokoch odbor zorganizoval rad poučných prednášok v Čadci ale i okolitých obciach (Staškov, Oščadnica, Raková). Prednášali napr. Edita Lacková o výchove detí, doktor Ivan Hálek „Hygiena v domácnosti“, Ján Lacko: Ochotnícke divadlo a občianske povinnosti, doktor Ring – Zdravotníctvo, Július Bakiča : Hospodárstvo na Kysuciach, Ján Porod o spolkovej práci Mnohé akcie sa opakovali z predchádzajúceho roku- vychádzky, pomoc chudobným deťom a rodinám a pod. S meštianskou školou zorganizoval kurz šitia a vyučovania strihov. Odbor odoberal a predplácal si Živenu, Slovensku ornamentiku a Naše divadlo.

V roku 1930 mal odbor 48 členov. Predsedníčkou bola Mária Kľačanská, podpredsedníčkou Anastázia Kassaiová, tajomníčkou Giza Lacková, pokladníčkou Irena Kállayová a revízorkami Mária Gábrišová a Šárka Gajárová.

V roku 1931 mal odbor 62 členov. Predsedníčkou je stále Mária Kľačanská, podpredsedníčkou Mária Gabrišová, tajomníčkou Anastázia Kassaiová a pokladníčkou Edita Polláková. Odbor pokračoval v kurzoch varenia a správnej výživy. Usporiadal výstavku správnej výživy kojencov a deti. Pokračoval v charitatívnej činnosti. Výborové schôdzky mával odbor spojené s priateľskými čajovými večierkami. V roku 1933 mal odbor už 86 členov. Mnohé činnosti sa opakujú ako napr. kurzy varenia, turistické vychádzky, čajové večierky, ktorých výťažky išli opäť na charitatívne účely, pomoc chudobným potravinami, šatstvom ako i financiami, kurzy šitia pre dámy a tiež kurz šitia pre sedliacke ženy, kde pre veľký záujem vyučovalo sa v troch skupinách. Odbor podporoval finančne chudobného žiaka Jana Gregora na štúdiách v Žiline, pomáhal predávať knihy Živeny, usporiadal spomienkový večierok Ľ. Podjavorinskej a T. Vansovej pri príležitosti ich narodenín, rozpredal medzi ľud 100 ks poučných brožúrok E. Hroboňovej, s pomocou okresnej sociálnej pečlivosti o mládež ošatil 32 detí pohorelcov v Krásne nad Kysucou, poskytol peňažnú podporu veľmi chudobnej žene na lieky pre jej smrteľne chorého syna, poukázal dar v smutných hmotných pomeroch T. Vansovej, zabezpečil košieľky, kabátiky, čiapočky, plienky, topánočky a iné veci pre novorodeniatka (nemluvňatá) a daroval ich zdravotnej stanici Červeného kríža, Z bohatej a obsiahlej činnosti treba spomenúť napr., že odbor nemajetnej žiačke Alžbete Celej umožnil nastúpiť do učiteľského ústavu v Prešove, zabezpečil jej pôžičku 3000,- Kč zo základiny E.M. Šoltésovej tak, že sa právne za ňu zaručil, poskytol podporu nemajetnému poslucháčovi hudobného konzervatória Albínovi Vrteľovi, zaodel 6 detí vyhoretej rodiny Špilákovej v Čadci – Podzávoze, pre detí rodiny Krkoškovej v Čadci u Ševca na Vianoce nakúpil potraviny a potrebné lieky, zabezpečil nemajetným deťom šaty na I. sväté prijímanie, štátnej ľudovej škole Masarykovej v Čadci venoval 400 Kč na školské potreby pre nemajetných žiakov, na vzdelávaciu a ľudovýchovnú činnosť vydal 2 640,75Kč a tak by sa mohlo pokračovať vo výpočte údajov kultúrno sociálnej činnosti. V tomto období výbor pracoval v tomto zložení predsedníčka Justína Vlaššaková, tajomníčka Júlia Vyzinová a pokladníčka Janka Jiroušová.

Predsedníčkou sa opäť v roku 1945 stala A. Kassaiová. V roku 1947 mal obor 102 členov. Valné zhromaždenie sa nekonalo a odbor sa venoval v povojnovom období vo veľkej miere sociálnej činnosti. Finančné pomohol rumunským, juhoslovanským deťom, Masarykovej Lige proti tuberkulóze a pod. Obnovil sa krúžok mládeže, poriadal sa kurz ozdobných a praktických predmetov. V zimnom období sa konali čajové večierky s číslami hudobnými, recitačnými, tanečnými a inými. Bábkový krúžok každú stredu pre deti organizoval bábkové predstavenia. V lete 1947 sa predsedníčka A. Kassaiová vzdala svojej funkcie a vedením odboru bola poverená 1.podpredsdníčka Gabrišová. 16.2.1948 sa konalo posledné valne zhromaždeniu odboru . V máji 1948 došlo k zlúčeniu spolkov do novej organizácie pod názvom Živena – Zväz slovenských žien. Tak sa skončilo samostatné pôsobenie Živeny na Slovensku. Keď v roku 1952 došlo k zrušeniu Živený – Zväzu slovenských žien a utvoreniu Výboru československých žien na Slovensku zanikol aj odbor Živeny v Čadci.

Obnovenie Živeny v Čadci 1998

Po roku 1990, kedy bola obnovená činnosť Živeny, spolku slovenských žien začali obnovovať svoju činnosť aj miestne odbory. V Čadci sa znovuobnovenie Živeny uskutočnilo 29.sptembra 1998

na ustanovujúcej schôdzi zásluhou PhDr. Stanislavy Mikuškovej, ktorá ešte s dvoma členkami

(Tatianou Kapustová, Martou Slivková) najskôr navštevovali činnosť MO v Žiline a v uvedenom roku ich zásluhou bola činnosť Živeny obnovená aj v Čadci. Ustanovujúcej schôdze sa zúčastnilo 9 členov. Medzi nimi i pán Jozef Kubík, bývalý člen Živeny a čestný člen obnovenej Živeny, ktorý uchovával dokumenty nielen Matice slovenskej ale aj Živeny.

Činnosť miestneho odboru je veľmi bohatá a spestrená vychádzkami do prírody spojenými so zberom liečivých rastlín , poznávaním okolitej prírody, prírodných a kultúrnych pamiatok nielen regiónu ale i celého Slovenská. Spoločne sme si vyšli k prameňu v Bukove, viackrát sme navštívili pútnické miesto Živčákova, prechádzky na Husárik boli 2 krát spojene s vinným festivalom, na Drahošánke sme si pozreli kaplnku, nezabudnuteľným zážitkom bola návšteva Starej Bystrice s orlojom, v Milošovej – Megoňky unikátne kamenné gule. Ďalšia vychádzka smerovala do Jelitová, odkiaľ sme si doniesli osviežujúcu vodu. Nezabudnuteľne bolo kúpanie v sudoparku Klokočov a tiež výstup na Marťakov kopec, kde s rozhľadne bol výhľad na krásnu kysuckú prírodu.

Naša činnosť by sa nemohla rozvíjať bez pomoci Mesta Čadca. Toto nám umožňuje stretávať sa v priestoroch Domu kultúry kde prebieha väčšina našej činnosti. Okrem toho nám každoročne poskytuje finančnú dotáciu, bez ktorej by sa nám nepodarilo zorganizovať takú bohatú činnosť. Okrem toho máme možnosť navštevovať mestskú plaváreň zdarma a tiež kultúrne podujatia so zľavou. Pri našej činnosti spolupracujeme a pomáhajú nám:

Za znovuobnovenie Živeny v Čadci patrí veľká vďaka PhDr. Stanislave Mikuškovej, z ktorej podnetu bola oživena Živena v Čadci. Spoločne s dvoma ďalšími členkami Martou Slivkovou a Tatianou Kapustovou pripravili ustanovujúcu schôdzu Živeny, ktorá sa konala 29.9.1998. Od tohto dátumu sa začala písať nová história Miestneho odboru Živena v Čadci.

Miestny odbor Živena Jelšavanka
Jaroslava Sklenáriková

predsedníčka Miestneho odboru Živena Jelšavanka
Jesenského 355, 049 16 Jelšava
tel.: 0918 592 466, e-mail: sklenarikova.jarka@gmail.com

Obsah v príprave.

Miestny odbor Živena Košice
Lívia Eľková

predsedníčka Miestneho odboru Živena Košice
tel.: –  e-mail: elkova_737@hotmail.com

Obsah v príprave.

Miestny odbor Živena Lučenec
Monika Čemeričková

predsedníčka Mietsneho odboru Živena Lučenec
Námestie artézskych prameňov 21, 98401 Lučenec
tel: 0905 663 818, e-mail: monikacemerickova@gmail.com

Mesto Lučenec je centrom Novohradu, ktorý sa rozprestiera na juhu Banskobystrického kraja.  Prvá zmienka o Lučenci siaha do 13.storočia. Je to kraj vína, vyhasnutých sopiek, hradov,zámkov a unikátneho čadičového vodopádu. Región ponúkol svetu zaujímavé osobnosti, napr. B.S.Timravu, E.M.Šoltésovú, Hanu Ponickú, Kálmána Mikszátha, Júliusa Saboa.

Medzi unikáty Lučenca patria Židovská synagóga, Radnica a Reduta, kde sa v kaviarni stretávala intelektuálna a umelecká elita mesta, medzi ktorú patril aj Franz Lehár. Mesto bolo živnou pôdou pre vznik rôznych organizácií a spolkov, medzi nimi aj Živena.

História Živeny v Lučenci:

Odbor bol založený 21.februára 1920 a mal 35 členiek.  Predsedníčkou sa stala Darina Viestová a podpredsedníčkou Božena Franzová. Činnosť Živeny v Lučenci 1922-1924 – činnosť sa pomaly rozbiehala, ale často sa menili členky vo vedení odboruOdbor usporiadúval večierky, koncerty, prednášky, letné zábavy s programom a usporiadúval zájazdy.  Venoval vianočnú nádielku deťom 1000 Kč.

1925 – usporiadaný zájazd do Banskej Bystrice, oslava narodenín prezidenta Masaryka, oslava Jána Husa a Dňa slobody.  Členky vypomáhali urobili zbierku v prospech Červeného kríža.  Na Vianoce obdarovali 100 detí krabicami kondenzovaného mlieka a podoprili slepcov.  Odbor venoval 500 Kč dcére slovenského spisovateľa S.T.

1926- predsedníčkou sa stala Božena Bazovská, podpredsedníčkou Elena Bodická a tajomníkom Branislav Viest.  Členov už bolo 104.  Vznikol spevácky a divadelný krúžok, 6 prednášok so svetelnými obrazmi v Lučenci a v Kalinove, večerná letná zábava v lučeneckom parku, spoluúčinkovanie na koncerte evanjelickej mládeže.  Odbor zakúpil za 800 Kč knihy a predplácal časopisy ako Živena, Péče o mládež a Divadelný ochotník.  Venoval stuhu na prápor pešieho pluku v cene 500 Kč, ošatil 22 detí a 5 žien, rozdeľoval žiakom záživné polievky za 3200 Kč, dával stravu chudobnej rodine, spolupracoval s Červeným krížom pri vianočnej nádielke.  Členky vypomáhali v poradni a zúčastňovali sa pojednávania mladých previnilcov.

1927 – novou predsedníčkou sa stala Oľga Čičmancová, členov bolo 130. Usporiadali 5 večierkov so zábavným programom, oslavu 60.narodenín B.S.Timravy, vychádzky, výstavky, vypomáhali pri Dni matiek, venovali šatstvo v cene 4777 Kč, stravovali 200 detí za 2 mesiace a ošatili deti v poradni.  Venovali 1500 Kč na národné ciele a zakúpili 100 zväzkov pre knižnicu.

1928 – vychádzka na Devín, Bradlo, pietna spomienka na M.Kukučína a vystrojenie 3 putovných košov pre nemluvňatá.

1929 – odbor pripravil kurz varenia, predával Letopis Živeny a vyslal delegátku na slávanosti v Martine.

1930 – odbor mal 121 členov. Pripravil oslavu A.Jiráskovi a členky sa zúčastnili uvítania slávnostného príchodu prezidenta T.G.Masaryka do Lučenca.  Neustále podporovali chudobné deti a študentov.

Súčasná činnosť MO Živena Lučenec: bola obnovená 17.3.2017.

Víziou MO Živena Lučenec je prispieť k tomu,aby komunitu žien v regióne v čo najväčšom počte tvorili ženy vzdelané, nezávislé a pripravené prevziať zodpovednosť za svoj život.

  • Inšpirovať ženy k osobnostnému rozvoju prostredníctvom organizovania prednášok, seminárov a workshopov na stretnutiach a akciách, ktoré MO pripraví alebo sa bude na nich podieľať
  • Ďalej nadväzovať na hodnoty, ktoré už v minulosti ponúkli ženské osobnosti v regióne a aplikovať ich na súčasný život (solidarita, tolerancia, spolunažívanie, priateľstvo, vzdelávanie, duchovný rozvoj)
  • Formovať a podporovať líderské osobnosti medzi ženami

Miestny odbor Živena Martin
Ján Cíger

predseda Miestneho odboru Živena Martin
Hviezdoslavova 21, 036 01 Martin
tel.: 0911 196 196, e-mail: zivenamo@azet.sk

História, tradícia, domov, perspektíva, aktivita – to je päť slov, ktoré reflektujú status Miestneho odboru Živeny v Martine. História – to sú okolnosti, ktoré viedli k vzniku ženského spolku Živena práve v Martine. Je o tom napísané dosť, dôležité je, že založenie spolku a jeho rozvoj priniesol slovenským ženám viaceré možnosti spolkovú činnosť v oblasti vzdelávania, literárnej tvorby, remeselnej výroby, prezentácie a pod. Tieto aktivity a konkrétne výstupy z nich sa stali tradíciou, ktorá držala spolkový život Živeny v trvaní takmer 80 rokov, v okolnostiach ktoré nie vždy boli filozofii tohto typu spolkového života naklonené. Živena odolala aj v časoch silnejúcej maďarizácie, kvitla v čase prvej Československej republiky, aby opäť odolala ľudáckemu tlaku až ju k štyridsaťročnej narkóze dotlačil komunistami presadený totalitný režim. Martin bol mekkou činnosti. Domov – to je budova spolku zo začiatku tridsiatych rokov. Je práve výsledkom žičlivosti prvorepublikového obdobia a pre dnešnú dobu to znamená, že môžeme chodiť po schodoch, po ktorých chodila ešte aj Elena Márothy-Šoltésová a všetky slávne živeniarky toho obdobia. Nezničiteľnosť Živeny sa potvrdila aj potom neskôr, po jej oživotvorení s výzvou spisovateľky Hany Zelinovej. V časoch mečiarovských rozkrádačiek bol záujem ukradnúť aj lukratívnu budovu martinskej Živeny, ale našťastie sa tak nestalo, o jej navrátení rozhodol zákon vyhlásený Národnou radou SR. Definitívne a opäť sa stala domovom martinských živeniarok, ale samozrejme s neustále otvorenými dverami pre členov a členky Živeny z celého Slovenska. V tomto má Martin, teda jeho Miestny odbor Živeny výsadu. Deväťdesiate roky boli aj obdobím živej aktivity členiek a členom MO Živeny v Martine, pričom vlajkovou loďou, najvýraznejším výstupom pre verejnosť bolo vzdanie pocty Elene Márothy Šoltésovej, formou podujatia nesúce jej meno. Z dôvodu nastupujúceho vyššieho veku členov, ale aj s iných dôvodov bohužiaľ činnosť martinského MO začala stagnovať. Rozhodujúcim bol impulz na oživenie činnosti od novej predsedníčky ústredia pani Magdalény Vášáryovej. Osemdesiatročná predsedníčka pani Viera Kubincová rezignovala na funkciu, s ňou zároveň skončili činnosť aj jej rodinní príslušníci. Funkciu predsedu MO prevzal po voľbe Ing. Ján Cíger. Cez niektoré svoje aktivity ponukou členstva sa rozšírila už dosť malá členská základňa, bol zvolený a rozšírený nový výbor a Miestny odbor sa otvoril verejnosti viacerými podujatiami s veľkým ohlasom na verejnosti. Podujatia boli venované literárnym prezentáciám rôznych autorov, aj v spolupráci s v Živene sídliacou Základnou umeleckou školou, ale viaceré niesli v sebe myšlienku tradícií a zvykov na Slovensku spred mnohých desaťročí. Išlo o obdobie Vianoc, fašiangov, svätého Jána. Miestny odbor sa stretáva aj vzájomne na spoločných posedeniach, vždy s nejakým ideovým zameraním, či prednáškou. Veľmi aktívna je skupina žien vo veku okolo tridsiatky, ktorá sa s vervou pustila do budovania bylinkovej záhrady, ktorá je tesne pred oficiálnym otvorením. Nazvali sa Turčianskymi olejkárkami a v súčasnosti sú nosným, najaktívnejším prvkom v Miestnom odbore. Samozrejme musíme spomenúť aj aktívnu skupinu divadelníkov, detí, ktoré má Živena pod svojimi krídlami. Je to Detský divadelný súbor Kamarát, ktorý už ťahá 51.sezónu. Vedie ho živeniarka Mgr. Eva Benčíková. Súbor pomáha pri podujatiach Živeny, ale ju aj reprezentuje na súťažiach. Taký je MO Živena Martin dnes.

Miestny odbor Živena Pezinok
Alžbeta Strapáková

predsedníčka Mietsneho odboru Živena Pezinok
Dobšinského 24, 902 01 Pezinok
tel.: 0905 191 472, betka.strapakova@gmail.com

Obsah v príprave.

Miestny odbor Živena Piešťany
Terézia Pátrovič

predsedníčka Miestneho odboru Živena Piešťany
tel.:0918 707 077, e-mail: zivenapiestany@gmail.com

 

Obsah v príprave.

 

Miestny odbor Živena Prešov
Eva Novotná

predsedníčka Miestneho odboru Živeny Prešov
tel.: 0914 353 511, e-mail: evanovotna55@gmail.com

16.3. 2019 sa stretne prvýkrát v Prešove predsedníctvo Živeny . Hostí privítame v salóniku staroslávnej radnice Prešove, kde sa odjakživa diali najvýznamnejšie míľniky histórie Prešova. Je to dôležitý krok, ktorým sa pripravujú oslavy 150. Výročia založenia Živeny na Slovensku, ktorá sa datuje od r. 1867. My sme zatiaľ najmladšia pobočka na Slovensku z 13-tich existujúcich.

Niečo z histórie prešovskej Živeny . Živena, spolok slovenských žien založený v r.1921. Predsedníčka Elena Čobrdová,dve podpredsedníčky,tajomníčka a pokladníčka. SSŽ bola inštitúcia, ktorá mala vzdelávať slov. ženy, vplývať na ne v kultúrnej ,osvetovej, sociálnej a zdravotnej oblasti. Za týmto účelom organizoval kurzy varenia,šitia, zdravotné prednášky , výstavky,čajové večierky a silvestrovské zábavy. Valné zhromaždenie sa konalo raz ročne, výborové schôdze raz mesačne. Príjmy tvorili členské príspevky,dary,výnosy z večierkov,dotácie z úradov, a výnosy z organizovania kurzov. Veľkým prínosom bolo zriadenie rodinnej školy . Táto bola založená vr. 1927 schválená a financovaná mestskou radou a zastupiteľstvom pod názvom Mestská verejná odborná škola Živeny pre ženské povolania a to dvojročná. Učila a pripravovala študentky pre ženské povolania.

Ešte nefungujeme dlho, preto som sa rozhodla predstaviť vám naše historické kráľovské mesto a zároveń tretie najväčšie na Slovensku v skratke.

Prešov je centrom ekonomiky, priemyslu, obchodu, kultúry, školstva a športu na východnom Slovensku, v regióne Šariš. História mesta sa datuje od dávnoveku, 80000-40000r.p.n. l., zo stredného paleolitu kde boli najskôr osídlené brehy Torysy. V 13. Storočí bolo územie zasiahnuté nemeckým osídlením za Valašskej kolonizácie. Osídľovanie bolo intenzívnejšie po tatárskom vpáde, r. 1241. Územie bolo dôležité z hľadiska strategickej polohy, lebo ležalo na križovatke obchodných ciest z Abova na Spiš ,z Poľska do Haliče. Táto nemecká kolonizácia urýchlila premenu osady na mesto.

Prvá písomná zmienka o Prešove pochádza z r. 1247 v listine uhorského kráľa Belu IV. Neskôr v r.1299 mu boli Ondrejom III udelené mestské privilégiá už ako kráľovskému mestu. V 13. A 14. St. zaznamenalo mesto hospodársky rozkvet, zakladali sa tu cechy – kožušnícky, krajčírsky, kováčsky, obuvnícky, výroba a skladovanie vína, plátenníctvo a pod. V tom čase tu žilo približne 2000 ľudí, zaoberajúcich sa prevažne remeslom. V r. 1455 dostalo mesto od Ladislava Pohrobka svoj prvý mestský znak. V´daka hospodárskej prosperite mesta v 15.st mesto zaznamenalo aj rozvoj stavebného ruchu , ktoré sa odzrkadlilo v honosnej výstavbe meštianskych domov.

Nemalú zásluhu na tom mala aj samotná poloha Prešova ako som už spomenula vyššie .Konali sa tu výročné trhy a mesto skrásnelo, preto sa niekedy označuje aj ako malé Lipsko, či malá Viedeń.

V 14. St. sa postavili hradby a opevnenie okolo celého mesta so severnou a južnou bránou a dvojitými hradbami, s množstvom bášt . Tým panovníci chceli mesto ochrániť pred vojnovým pustošením. Našťastie sa mu mesto v minulosti vždy vyhlo, okrem udalostí v 2. Svetovej vojne. Od 16.-18 st. ním prechádzali vojská protihabsburgských a habsburgských pan ovníkov a každé z nich zanechalo v Prešove svoje stopy. Vždy tu žilo multinárodnostné etnikum , obyvatelia, obchodníci i remeselníci boli poľskej, rusínskej, madˇarskej , nemeckej, ukrajinskej národnosti formovali charakter mesta otvoreného rôznym kultúrnym vplyvom.

V Prešove mali zastúpenie aj rôzne náboženstvá. Pôvodne rímskokatolícke obyvateľstvo prešlo v 30. Rokoch 16. St. pod vplyvom svojich kazateľov k evanjelickému vierovyznaniu. V závere 17. St.- v období protireformácie sa časť obyvateľov priklonila k rímskokatolíckej cirkvi. V 18. St. pribudla cirkev gréckokatolícka, v 19. Židovská a v 20. St. pravoslávna. Každá cirkev máv meste niekoľko kostolov. Najväčší je rím.kat. chrám sv. Mikuláša. V Prešove sídlil aj metropolita pravoslávnej cirkvi v Čechách a na Slovensku , sú tu evanjelické a gréckokatolícke biskupstvá a rímskokatolícky dekanát. Izraelskú cirkev v Prešove pripomína nádherná obnovená synagóga.

Prešov je známy aj svojou vzdelanosťou. Na tradície mestskej humanistickej školy nadviazalo aj evanjelické kolégium, založené v r. 1667, na ktoré prichádzali študenti aj zo zahraničia a ktoré položilo základy aj neskoršiemu vysokému školstvu. Dnes je Prešov sídlom niekoľkých vysokých škôl , PU, s ôsmymi fakultami ,plus fakultou výrobných technológií a ústavom automatizačnej techniky aj súkromnej fakulty medzinárodných štúdií.

Miestny odbor Živena Smižany
Marta Pramuková

predsedníčka Mietsneho odboru Živena Smižany
Pribinova 57, 053 11 Smižany
tel.: 0903 589 035, e-mail: martapramukkova2@gmail.com

Na lúkach slovenských, kde Vesna rozsievala kvety, vyrástol vzácny skvost. Národu svojmu svieti.  ŽIVENA – matka, Matice sestra milá, čo verné Slovenky s láskou k srdcu pritúlila.

Z histórie

  1. novembra 1994 sa na Obecnom úrade v Smižanoch uskutočnila zakladajúca schôdza MO Živeny. Z poverenia prípravného výboru ju otvorila a viedla pani Dana Cvengrošová. Pozvanými hosťami bola riaditeľka Domu matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi –  p. Fabianová, z Ústredia Živeny v Martine – PhDr. Viera Sedláková, z Regionálneho kultúrneho centra v Spišskej Novej Vsi – p. Richnavský, predseda MO MS v Smižanoch – Ing. Peter Lacko a riaditeľky smižianskych základných a materských škôl.. Za prvú predsedníčku MO v Smižanoch bola na tejto zakladajúcej schôdzi zvolená pani Dana Cvengrošová. Na tejto schôdzi bol schválený aj návrh činnosti MO Živeny. V roku 1994 mal miestny spolok 31 členiek. Prvým podujatím v spolupráci s MO MS bolo predvianočné popoludnie s názvom „Čaro Vianoc“.

30.11.1998 na výročnej členskej schôdzi MO Živeny bol zvolený nový výbor pod vedením pani Márie Cvengrošovej, ktorá viedla Živenu do roku 2005.

Súčasnosť

Od r. 2005, kedy sa na výročnej členskej schôdzi uskutočnili voľby nového výboru, predsedníčkou sa stala Katarína Babiková, ktorá ňou je dodnes. Za spomínané obdobie až súčasnosť MO Živena zachováva tradičné kultúrne hodnoty v podobe svojich aktivít – „Fašengy,  Čaro Vianoc, obľúbené výstavy „Zlaté ruky“- prezentácia ručných prác našich členiek, literárne večery venované osobnostiam, ktoré sa objavovali v histórii spolku, organizuje  stretnutia so súčasnými literátmi, neopomína ani osobnosti kultúrneho a spoločenského života našej obce. Podieľame sa aj na podujatiach organizovaných obcou Smižany, Obecným kultúrnym centrom a Národopisným  múzeom  v Smižanoch.

Každoročne sa konajú výročné členské schôdze Živeny. Evidujeme v MO Živene 65 členiek. Mnoho z našich členiek  účinkuje vo Folklórnej skupine Smižančanka a tiež v ochotníckom divadle pri Obecnom kultúrnom centre Smižany, a tak napĺňajú jednu z ideí Živeny, a to zachovanie kultúrnych tradícií pre ďalšie generácie.

Prajem zo srdca  Živene do ďalších rokov veľa dobrých nápadov a odhodlanie zachovávať kultúru a tradície v našej krásnej obci Smižany pre nasledujúce  generácie, ale aj svojou činnosťou  podieľať sa na zlepšení postavenia žien a rodín v spoločnosti.

Miestny odbor Živena Sučany
Eva Bencová

predsedníčka Miestneho odboru Živeny Sučany
Stromová č. 778/1, 038 52 Sučany
tel.:0905 309 364, e-mail: evabencov@gmail.com

Obsah v príprave.

Miestny odbor Živena Trávnica
Vladimíra Debnárová

predsedníčka Miestneho odboru Živeny Trávnica
tel.:0903 744 433, e-mail: ladadebnarova@gmail.com

Obsah v príprave.

Miestny odbor Živena Trebišov
Michaela Hustá

predsedníčka Miestneho odboru Živeny Trebišov
tel.:0902 486 799, e-mail: zivena.trebisov@gmail.com

Obsah v príprave.

Miestny odbor Živena Zvolen
Anastázia Ferienčíková

predsedníčka Miestneho odboru Živeny Zvolen
tel.: 0911 868 561, e-mail: stazka173@gmail.com

Obsah v príprave.

Miestny odbor Živena Žilina
Jana Čerepová

predsedníčka Miestneho odboru Žilina
Nový Domov 517/17, 010 01 Žilina
tel.: 0902 769 352, e-mail: mozivenazilina@gmail.com

Obsah v príprave.