Energia Ženy
Energia Ženy
Ženy do tanca i na počúvanie
Ženy do tanca i na počúvanie
Reprezentačný ples Živena 2025
Reprezentačný ples Živena 2025
Medaila E.M. Šoltésovej pre Máriu Vítekovú
Medaila E.M. Šoltésovej pre Máriu Vítekovú
2024 Rok Hudby – Rok Ľuby Pavlovičovej Bakovej
2024 Rok Hudby – Rok Ľuby Pavlovičovej Bakovej
26. ročník Šoltésovej Martin
26. ročník Šoltésovej Martin
previous arrow
next arrow
 

Živena, spolok slovenských žien od roku 1869

Medaila E.M. Šoltésovej pre Máriu Vítekovú

Zdieľať tento článok

Facebook
Twitter
LinkedIn

Živena, spolok slovenských žien udelila 19.03.2024 v Zichyho paláci v Bratislave už po štvrtýkrát Medailu Eleny Maróthy Šoltésovej osobnosti, ktorá venovala veľkú časť svojho života sociálnej práci (ľuďom, ohrozeným chudobou a sociálnym vylúčením; obetiam domáceho násilia; bezdomovcom; alebo zdravotnej osvete), a to napriek tomu, že jej/jeho profesionálne zameranie nemuselo byť v sociálnej ani v zdravotníckej oblasti.

Tohtoročnou laureátkou ocenenia sa stala Mária Víteková, ktorá je absolventkou odboru sociálne služby a poradenstvo a sociálne služby vo verejnej správe na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Od skončenia vysokej školy sa venuje intenzívne oblasti poskytovania pomoci a poradenstva ženám zažívajúcim násilie. A to nielen v honorovanom zmysle, ale aj v rámci svojho voľného času.

Pani Víteková je expertka v dištančnom aj prezenčnom poradenstve, krízovej intervencii, a má tiež dlhoročné skúsenosť s vedením tímu poradkýň na Národnej linke pre ženy zažívajúce násilie, ktorá poskytuje služby verejnosti. Aktuálne pôsobí už druhý rok v poradenskom centre Alej, ako poradkyňa pre ženy. V minulosti pôsobila aj v združení Aliancia žien.

Okrem toho sa vo voľnom času venuje vzdelávaniu v oblasti problematiky násilia, intervencie a pôsobí ako lektorka kurzov povzbudzujúcej  sebaobrany žien. Je aktívna tiež v Združení muskulárnych distrofikov, kde ako dobrovoľníčka v minulosti poskytovala klientom s týmto postihnutím servis v podobe sprevádzania, prepravy, realizácie nákupov, čítania, prekladania a pod.

Bohaté skúsenosti má tiež s prezentáciou témy násilia na ženách na verejných fórach ako napr. Ako spíkerka na TEDx.

Podujatie sa začalo vystúpením Terezky a Ellie z Detského folklórneho súboru Prvosienka v Bratislave.  Nasledovala diskusia so zástupkyňami DePaul Slovensko n.o. Danielou Štrbou a Patríciou Ivančíkovou a OZ Vagus Annoumáriou Kaločaiovou, ktoré nám priblížili potreby žien bez domova.

Medailu Eleny Maróthy, ktorej autorom je výtvarník Milan Ormandík, Šoltésovej odovzdala Barbora Vávrová, riaditeľka Inštitútu pre výskum práce a rodiny.

Ďakujeme všetkým partnerom, najmä kvetinárstvu Kulla, za podporu.