Čo nás čaká v septembri

Details

Predsedníctvo Živeny v Bratislave (Ústredie) 23.6.2018

Vyhlásenie Živeny, spolku slovenských žien k prispôsobeniu vzdelávacieho systému špecifickým potrebám rómskych detí Živena – Spolok slovenských žien ...

Details

Predsedníctvo Živeny v Sučanoch, 17. marca 2018, Robotnícky dom

Details

Výzvy na ďalšie 4 roky

Details

Valné zhromaždenie Živeny, spolku slovenských žien. 17. novembra 2017 Pisztoryho palác, Bratislava

Dve predsedníčky Zora Breierová 1993-2013 a aktuálna predsedníčka Magda Vášáryová     Novozvolená podpredsedníčka Živeny Renata Taligová   ...

Details

Životné jubileum Daniely Daníkovej – dlhoročnej predsedníčky MO Živeny v Žiline

Dovŕšenie 80. roku života patrí k významným udalostiam v živote človeka. Je to doba bilancovania prežitých rokov i ...

Details

Šoltésovej Martin netradične – o mladých literátoch

Tohtoročný Šoltésovej Martin bol spočiatku tradičný. Navštívili sme Národný cintorín, položili kyticu na hrob Eleny Maróthy Šoltésovej, naša ...

Details

Za Štefanom Nosáľom

Aj Živeniarky smútia za nezabudnuteľným tanečníkom, choreografom a neodmysliteľnou postavou Lúčnice – národným umelcom, nositeľom Radu Ľudovíta Štúra ...

Details

Za Lydkou Schniererovou

V piatok 2. júna 2017, žiaľ, dotĺklo srdce novodobej predsedníčky Miestneho odboru Živeny, spolku slovenských žien v Banskej Bystrici, Doc. ...

Details

Živena zasadala v Jelšave

V sobotu 24. júna sa zišlo Predsedníctvo Živeny, spolku slovenských žien na svojom zasadnutí v Jelšave. S pani ...

Details