Valné zhromaždenie Živeny

Ústredie Živeny, spolku slovenských žien, zvolalo Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 15. novembra 2013, v čase od 11.00 h do 16.00 h na Sklenárovej 14 v Bratislave, v priestoroch Ružinovského domova seniorov. Valné zhromaždenie bude voliť novú (celoslovenskú) predsedníčku Ústredia a nové predsedníctvo Ústredia, ktoré by malo byť schopné prinášať nové podnety a nový program, zodpovedajúci našej súčasnosti. Novú predsedníčku Ústredia budú delegátky vyberať z kandidátok, ktoré miestne odbory navrhli Ústrediu do 31. marca 2013 a do 30. septembra 2013 predložili Ústrediu svoj program smerovania Živeny do budúcich rokov.

Miestny odbor Bratislava, Živeny, spolku slovenských žien, na svojej výročnej schôdzi 10. januára 2013 väčšinou hlasov rozhodol, že jeho kandidátkou na post celoslovenskej predsedníčky Ústredia Živeny bude Magda Vášáryová.

Niekoľko informácií o kandidátke:

Magda Vášáryová sa narodila v Banskej Štiavnici. Po maturite na matematicko-fyzikálnom gymnáziu vyštudovala sociológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Viac ako 20 rokov pôsobila ako herečka v divadle, filme a v televízii na Slovensku a v Čechách, ponuky mala i zo zahraničia.

Po roku 1990 sa začala venovať verejným otázkam a politike. Bola prvou Slovenkou v histórii, ktorá sa stala veľvyslankyňou. Najskôr v Rakúsku, neskôr v Poľsku. V roku 1999 ju mimovládny sektor, ako prvú ženu na Slovensku navrhol na post slovenskej prezidentky. Zastávala aj funkciu štátnej tajomníčky Ministerstva zahraničných vecí SR. V súčasnosti je poslankyňou Slovenskej národnej rady, kde pracuje ako členka Výboru pre kultúru a médiá a ako členka Výboru pre európske záležitosti. V zastupiteľstve Bratislavského samosprávneho kraja je členkou kultúrnej komisie a Komisie európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu.

Je zakladateľkou Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA), ktorej bola riaditeľkou a dodnes je jej čestnou predsedníčkou. Založila mimovládnu organizáciu VIA CULTURA na podporu modernizácie a europeizácie kultúrneho sektora na Slovensku, zapojila sa do viacerých projektov na záchranu kultúrnych pamiatok, podporuje malé divadlá. Je spoluzakladateľkou ocenenia Gypsy Spirit pre tých, ktorí sa venujú Rómom v osadách. Desať rokov stála na čele českých paralympijských športovcov, ktorým pomáhala so získavaním financií na ich činnosť.

Je autorkou 4 kníh: spomienkových impresií o Banskej Štiavnici, o etikete a okolí prezidentských palácov. Založila 3 časopisy: Listy SFPA – dnes Zahraničná politika, anglický polročník Slovak Foreign Policy Affairs; v spolupráci s Medzinárodným centrom kultúry Krakov pripravila štvrťročník časopisu HERITO venovaný slovenskej kultúre od histórie až po kreatívny priemysel.

Ovláda viacero jazykov – nemčinu, angličtinu, ruštinu, poľštinu, srbčinu, chorvátčinu a francúzštinu. Je vydatá, má dve dcéry.

Históriu Živeny, spolku slovenských žien, dobre pozná, obdivuje a váži si ju. Ak by mala možnosť stáť na čele toho spolku, čo by považovala za veľkú česť, rada by využila svoje vedomosti, skúsenosti a kontakty na jej rozvoj a zvyšovanie povedomia doma i v zahraničí.

Vo svojom programe by sa chcela zamerať najmä na:

zviditeľnenie Živeny doma aj v zahraničí; formovanie Živeny tak, aby sa na základe spolupráce s ďalšími ženskými a kultúrnymi organizáciami stala ich stmeľujúcim prvkom; zabezpečenie finančných prostriedkov na činnosť zo Slovenska a zo zahraničia; pomoc pri zakladaní nových odborov a existujúcim pomáhať v ich činnosti.