16. ročník Šoltésovej Martina

Živena, spolok slovenských žien, najstarší slovenský ženský spolok zorganizoval v sobotu 26. septembra 2015 už 16. ročník Šoltésovej Martina. S finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a pod záštitou primátora mesta Martin Andreja Hrnčiara ho aj v tomto roku pripravilo Ústredie spolku nielen pre všetky Živeniarky, ale aj pre širokú verejnosť.
Program sa začal v sobotu predpoludním pietnym aktom na Národnom cintoríne, kde cca 70 Živeniarok z celého Slovenska, pri hrobe Eleny Maróthy Šoltésovej, spoločne zaspievalo hymnus Kto za pravdu horí. Potom položili vence na hroby najvýznamnejších predstaviteliek Živeny (okrem Šoltésovej aj ďalším predsedníčkam Živeny Anne Halašovej a Márii Pietrovej), iniciátorovi vzniku spolku Ambrovi Pietrovi a najangažovanejšej Živeniarke Zore Jesenskej. Živeniarky z Miestneho odboru Bratislava si venčekom uctili aj Annu Jesenskú (manželku Janka Jesenského a tetu Zory Jesenskej), ktorá bola poslednou predsedníčku staršej éry MO Živena Bratislava (do roku 1949, v ktorom bola Živená včlenená do Slovenského zväzu žien).
Po návšteve Literárneho múzea SNK sa účastníčky presunuli do Domu Živeny, kde program pokračoval diskusiou odborníkov a laickej verejnosti na tému „Ženy – vydavateľky kníh a časopisov pre ženy – najlepšie čitateľky“. Predsedníčka spolku Magda Vášáryová uviedla diskusiu tým, že keby slovenské ženy nečítali, mnoho vydavateľstiev a knižníc by zaniklo… Živeniarky pozdravil svojou básňou sám Hviezdoslav v neodmysliteľnej bodkovanej mašli na krku (alias Janko “Mädokýš” Cíger – majiteľ antikvariátu v Dome Živeny). O histórii a okolnostiach vydávania kníh a časopisov, o práci E.M. Šoltésovej, hovoril veselo i vážne Mgr. Karol Hollý, CSc., vedecký pracovník Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Citoval aj verejnosti neznáme úsmevné úryvky zo súkromnej vzájomnej korešpondencie E.M. Šoltésovej a Terézie Vansovej.
Po ňom hovorila o svojej ceste k vydavateľstvu, prvých úspechoch, ťažkostiach a uvedomovaní si zmien ženských cieľov naprieč generáciám, predstaviteľka najmladšej generácie ženských vydavateliek literatúry pre ženy, obľúbená spisovateľka a vydavateľka – Evita Urbaníková. Za najúspešnejšie vydavateľstvo, vydávajúce knihy pre ženy – za chorobou skolenú generálnu riaditeľku vydavateľstva IKAR Ing. Gabrielu Belopotockú, vystúpila jej kolegyňa z vydavateľstva, aby prečítala životnú púť a filozofiu najúspešnejšej vydavateľky na Slovensku. V diskusii vystúpil Doc. PaedDr. Miloš Kovačka, CSc. (popredný slovenský bibliograf a literárny historik), ktorý objasnil okolnosti vzťahov medzi Šoltésovou a Vajanským pri tvorbe časopisu Živena. Dlhoročný generálny riaditeľ Slovenskej národnej knižnice Prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD. zameral svoju pozornosť na ženy čitateľky – čo a koľko čítajú a spomenul aj najčítanejšiu slovenskú autorku Táňu Keleovú Vasilkovú, ktorej knihy dosiahli v slovenských knižniciach niekoľko miliónov výpožičiek.
Slávnostný večerný program bol v priestoroch Slovenského komorného divadla Martin. Po príhovore Magdy Vášáryovej, predsedníčky spolku Živena odovzdal viceprimátor Mgr. Imrich Žigo odovzdal Cenu primátora mesta Martin pre najaktívnejšiu ženu Martina, ktorá sa za uplynulý rok najviac zasadila o kultúrny rozvoj mesta. Získala ju Živeniarka Mgr. Elena Prostredná. Živena odovzdala Cenu Eleny Maróthy Šoltésovej za prínos pre literatúru, s dôrazom na literatúru pre ženy vydavateľstvu PETIT PRESS. Večer vyvrcholil hrou Patricka Süskinda “KONTRABAS”, v ktorej telom, hlasom i dušou koncertoval František Výrostko st. (herec a riaditeľSKD Martin). Citlivo a originálne ho hrou na kontrabase dopĺňal jeho syn Mgr.art. František Výrostko ml. (pôsobiaci v hudobných telesách doma i v zahraničí).