Živena spolok slovenských žien

26. septembra 2020 sa v Martine sa po dlhšej dobe konalo Predsedníctvo Živeny a zároveň konferencia a oslavy pri príležitosti 20. ročníka Šoltésovej Martina. Zároveň bol tento deň venovaný nášmu veľkému priateľovi doc. Milošovi Kovačkovi, ktorý nás v minulom roku žiaľ navždy opustil. Počas osláv sme odovzdali cenu E.M. Šoltésovej pani MUDr. Kataríne Adamicovej, významnej patologičke.