Živena spolok slovenských žien

Prioritou prešovského Predsedníctva bola príprava osláv 150. výročia vzniku Živeny

Živena žije a plní si úlohy, ktoré si dala pred 150. rokmi. Vzdelanie, kultúra, postavenie žien, výchova detí a starostlivosť o seniorov, zachovanie autentických tradícií. Prioritou prešovského Predsedníctva bolo ako inak 150. výročie vzniku nášho najstaršieho ženského spolku, plánovanie konferencie pri príležitosti vydania novej knihy o histórii a význame Živeny, príprava veľkolepého galavečera v SND okrem iného aj s Lúčnicou, účasť na festivale Pohoda. Príprava Memorandového vyhlásenia s významnými ženskými organizáciami, úmorné hľadanie finančných zdrojov najmä cez granty, pestré podujatia MO a krásny nápad výsadby líp v mestách, kde pôsobí Živena: 14 MIEST – 14 OSOBNOSTÍ – 14 LÍP.

Prešovský Miestny odbor po niekoľkoročnej odmlke obnovil svoju činnosť. Hlavnou témou rokovania bola dôstojná oslava 150. výročia Živeny. Slovensko sa našim spolkom hrdí vo všetkých učebniciach, veď Živena dala svetu také osobnosti ako Šoltésovú, Vansovú, Timravu, Podjavorinskú, Haľamovú, Zelinovú a ďalšie literátky, vzdelávala ženy, založila prvé jasle, prvé rodinné a zdravotnícke školy na Slovensku. Učila ženy podnikať, pomáhala im získať volebné právo. Bez Živeny by nebola ani Lúčnica. Živenu podporovali také osobnosti ako prezident Masaryk a jeho dcéra Alice, vážili si ju vedci i politici. Medzi jej súčasnými členkami je historicky prvá profesorka architektúry (J. Krivošová), prvá profesionálna dirigentka (E. Šarayová), prvá veľvyslankyňa (M. Vášáryová), historicky najmladšia žena – profesorka medicíny (J. Plevková). V jubilejnom 150. roku naše podujatia ministerstvo nepodporilo žiadnym grantom, hoci sme podávali tri. Živena sa však opäť nevzdáva. Nechceme, aby sa našim ženám podsúval iba brak, ktorý ich ohlupuje, aby boli ľahko manipulovateľné. Naďalej budeme šíriť kultúru a osvetu. Aj keď nám, slovami našej bývalej predsedníčky Hany Zelinovej, zostali len „holé riťky“. Pracujeme v prospech obyvateľov Slovenska zadarmo, ale s vedomím, že máme užitočné a povznášajúce poslanie. Verím, že našej súčasnej predsedníčke Magde Vášáryovej sa podarí získať peniaze na dôstojnú pripomienku nášho výročia. Začiatkom júna privítame do života knihu o 150-ročnej histórii nášho spolku, všade, kde máme miestne odbory, vysadíme lipy (ustanovujúce zhromaždenie Živeny bolo 4. augusta 1869 pod lipami na Matičnom námestí v Martine), vo všetkých mestách a obciach, kde v súčasnosti pôsobí Živena, zorganizujeme množstvo podujatí. Nedáme sa znechutiť ani zastrašiť. A ak nám bude chcieť niekto pomôcť a pridať sa k nám na našej ceste za kultúrou a osvetou, rady/radi ho privítame. Či to budú ženy, alebo muži. Veď muži vždy boli a sú súčasťou Živeny. Nielen kedysi, ale aj dnes. Uvidíte, že táto naša činnosť má zmysel. Aby mal zmysel život nás i tých, čo prídu po nás.