Šoltésovej Martin o písaní listov

Už 17. ročník konferencie Šoltésovej Martin sa začal pietným aktom v piatok 30. septembra 2016 predpoludním na Národnom cintoríne v Martine. Živeniarky zaspievali hymnus „Kto za pravdu horí“ pri hrobe Eleny Maróthy Šoltésovej a položili kytice nielen na jej hrob, ale aj na hroby ďalších predsedníčok Živeny (Anny Halašovej, Márie Pietrovej) a na hrob iniciátora vzniku Živeny Ambra Pietra.

Popoludňajšia konferencia mala zaujímavú tému: „Listy – dôležitý zdroj informácií“ alebo „Čo sa stane, keď prestaneme písať listy“. Po vlaňajšom mimoriadnom záujme verejnosti sme sa v tomto roku presunuli zo Spolkového domu Živeny do veľkej zasadačky Mestského úradu v Martine. A veru i tam bolo dosť plno. Príspevky odborníkov – PhDr. Marcely Mikulovej, CSc.; PhDr. Daniely Kodajovej, PhD., a Mgr. Karola Hollého, PhD a PaedDr. Miloša Kovačku, CSc. priniesli zaujímavé momenty z korešpondencie Živeniarok, ktoré nám priblížili nielen vzťahy medzi nimi, ale aj dobu, v ktorej žili. Prednáška pána prof. PhDr. D. Katuščáka, PhD. zasa dala za pravdu výzve, aby sme nezabúdali na archiváciu dokumentov v listinnej podobe, lebo o pár rokov už nebude čo archivovať. A tak teda – píšme listy, odkladajme dokumenty! Inak po nás nezostane nič, z čoho by nasledujúce generácie vyčítali ako a prečo sme žili. Z konferencie vzišiel v tomto duchu aj Apel Živeny.

Záver konferencie patril už tradične oceneniam.Cenu E.M. Šoltésovej za celoživotný prínos pre literatúru si odniesol Doc. PaedDr. Miloš Kovačka, PhD. a Cenu primátora Mesta Martin pre ženu, ktorá sa mimoriadne aktivizuje v prospech postavenia žien v Martine Doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, PhD.