Energia Ženy
Energia Ženy
Ženy do tanca i na počúvanie
Ženy do tanca i na počúvanie
Reprezentačný ples Živena 2025
Reprezentačný ples Živena 2025
Medaila E.M. Šoltésovej pre Máriu Vítekovú
Medaila E.M. Šoltésovej pre Máriu Vítekovú
2024 Rok Hudby – Rok Ľuby Pavlovičovej Bakovej
2024 Rok Hudby – Rok Ľuby Pavlovičovej Bakovej
26. ročník Šoltésovej Martin
26. ročník Šoltésovej Martin
previous arrow
next arrow
 

Živena, spolok slovenských žien od roku 1869

Medaila Eleny Maróthy Šoltésovej

Zdieľať tento článok

Facebook
Twitter
LinkedIn

Spolok slovenských žien Živena spolu s Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity udelili dňa 24. apríla 2023 medailu Eleny Maróthy Šoltésovej za sociálnu prácu profesorke RNDr. Gertrúde Mikolášovej, PhD. Na podujatí sa zúčastnili nielen členky spolku, ale aj ženy, ktorým záleží na budúcnosti našej krajiny a snažia sa ju robiť lepšou pre každodenný život nás všetkých.

Okrem pedagogickej činnosti je ocenená dáma aj vedúcou laboratória národného referenčného centra tropických chorôb, pôsobí na vysokoškolskej pôde Sociálnej práce Sv. Alžbety, spolupracuje s OZ Vagus a s útulkom Sv. Lujzy De Marrilac. Pracovala aj priamo v Afrike, v Etiópií a je členkou Tropic tímu. Svoje skúsenosti publikovala vo viacerých odborných publikáciách.

Prof. RNDr. Gertrúda Mikolášová, PhD si preberá ocenenie od Magdy Vašáryovej

 

Cenu odovzdala čestná predsedníčka spolku Živena Magda Vašaryová. Prof. RNDr. Gertrúda Mikolášová, PhD: „Veľmi pekne ďakujem za ocenenie, ktoré si nesmierne vážim. Vnímam ho ako ohodnotenie práce všetkých kolegov a kolegýň a posielam ho aj hore do neba profesorovi Vladimírovi Krčmérymu. Aj vďaka nemu si ho môžem prevziať.“  Podujatím dámy sprevádzala Alena Heribanová.

Podujatím sprevádzala Alena Heribanová

Sila ženy tkvie aj v schopnosti pomáhať

Elena Maróthy Šoltésová sa vo svojom živote mimoriadne zaslúžila o pomoc tým, ktorí sú na okraji spoločnosti. Bola to osobnosť, ktorá na prelome storočia spravila pre ženy nesmierne veľa. Bola predsedníčkou spolku Živena a za ten čas založila niekoľko dievčenských škôl, vzdelávacích kurzov pre ženy, založila aj množstvo časopisov, vydávala Almanach a Letopis Živeny, starala sa o predaj výrobkov, ktoré dievčatá vyhotovili. Dokonca založila akciovú spoločnosť Lipa, ktorá distribuovala spomínané výrobky k zákazníkom. Nemala jednoduchý život, prežila smrť svojich oboch detí a manžela. Napriek tomu dokázala pre ženy vytvoriť lepšie životné podmienky a nebojácne kráčala stále ďalej.

Členky Živeny so záujmom počúvali diskusiu

Prínosná diskusia

Na odovzdanie medaily prišli aj dámy, ktorým je sociálna práca blízka aj v súčasnosti a svojimi aktivitami sa snažia o plno hodnotnejší život nielen našich spoluobčanov, ale aj nás žien. Bývalá poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Simona Petrik porozprávala prítomným dámam svoju skúsenosť, ako ju so šesťmesačným dieťaťom nevpustili do slovenského parlamentu. Nasledoval kolotoč diskusii, ktorý vtedajšia situácia rozvírila avšak výsledok zostal zatiaľ nezmenený. Na oddelení kvality života v Sekcií sociálnych vecí rozvíja agendu sociálnej podpory starších a znevýhodnených ľudí Tatiana Sedláková. Je doktorkou sociálnej psychológie na Masarykovej univerzite v Brne a spoluzakladateľkou občianskeho združenia Zrejme, ktoré sa snaží o podporu medzigeneračného dialógu. Hosťkám porozprávala o demografickom starnutí a o postavení starších v kultúre, ktorá kladie dôraz na mladosť a výkon. Nechýbala ani poslankyňa mestskej časti Bratislava – Staré mesto Dana Kleinert a na záver porozprávala o činnosti OZ Vagus Klára Ševčík Bernátová.