Medaila Eleny Maróthy Šoltésovej
Medaila Eleny Maróthy Šoltésovej
Reprezentačný ples Živena 2024
Reprezentačný ples Živena 2024
26. ročník Šoltésovej Martin
26. ročník Šoltésovej Martin
Miestny odbor Živena Bratislava získal Výročnú cenu Samuela Zocha
Miestny odbor Živena Bratislava získal Výročnú cenu Samuela Zocha
Prezentácia Živeny vo Viedni
Prezentácia Živeny vo Viedni
Medaila Eleny Maróthy Šoltésovej
Medaila Eleny Maróthy Šoltésovej
previous arrow
next arrow
 

Živena, spolok slovenských žien od roku 1869

Medaila Eleny Maróthy Šoltésovej

Zdieľať tento článok

Facebook
Twitter
LinkedIn
Živena, spolok slovenských žien a Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, udelia v tomto roku už po štvrtí raz Medailu Eleny Maróthy Šoltésovej osobnosti, ktorá venovala veľkú časť svojho života sociálnej práci (ľuďom, ohrozeným chudobou a sociálnym vylúčením; obetiam domáceho násilia; bezdomovcom; alebo zdravotnej osvete), a to napriek tomu, že jej/jeho profesionálne zameranie nemuselo byť v sociálnej ani v zdravotníckej oblasti.
Nomináciu laureátky/laureáta s menom, krátkym popisom jej/jeho aktivít v sociálnej oblasti, ktorá/ktorý pôsobí kdekoľvek na území celej Slovenskej republiky,  môže podať fyzická alebo právnická osoba na emailovú alebo poštovú adresu Miestneho odboru Živena Bratislava: bratislava.zivena@gmail.com; Miestny odbor Živena Bratislava, Stromová 18, 831 01 Bratislava, v termíne do 15. februára 2024. Počet nominácií nie je obmedzený.
Jeden prihlasovateľ bude odmenený knihou Živeny.
Súčasťou ocenenia je medaila s portrétom Eleny Maróthy Šoltésovej, ktorej autorom je výtvarník Milan Ormandík. Ocenenie nie je spojené s finančnou odmenou.
Organizátori vyhlásia laureátku/laureáta pri príležitosti Svetového dňa sociálnej práce, t.j. 15. marca 2024.

Všeobecné podmienky súťaže