Miestne odbory

Adresár Miestnych odborov Živeny, spolku slovenských žien

 

Miestny odbor Živena Banská Bystrica
Ing. Janka Slaná, MBA, predsedníčka MO Banská Bystrica
Trnková 14493/1, 974 05 Banská Bystrica
tel.: 0905 326 886, e-mail: janka.guth@gmail.com

Miestny odbor Živena Banská Štiavnica
Mgr. Renáta Taligová, predsedníčka MO Banská Štiavnica
Ul. Zvonová 22, 969 01 Banská Štiavnica
tel.: 0903 508 417, e-mail: taligovar@gmail.com

Miestny odbor Živena Bratislava
PhDr. Alena Bučeková, predsedníčka MO Bratislava
Sídlo: Pistoriho palác, Štefánikova 25, 811 05 Bratislava
Poštová adresa: Kutlíkova 3, 851 02 Bratislava

tel.: 0950 488 287; e-mail: bratislava.zivena@gmail.com

web: www.zivenabratislava.sk

IČO: 00591921 0003
č.ú.: SK62 7500 0000 0040 2867 0151 (ČSOB)

Miestny odbor Živena Brezno
Zuzana Brozmanová, predsedníčka MO Brezno,
ul. Krčulova č. 1., 977 01 Brezno
tel. 0911 208 884, e-mail: mozivenabrezno@gmail.com; zbzuzana889@gmail.com

Miestny odbor Živena Čadca
Marta Buchcarová, predsedníčka MO Čadca
MO Živena, Dom kultúry, Matičné námestie 1434/11, 022 01 Čadca (adresa MO)
tel.: 0904 804 882, e-mail: buchcarova@gmail.com

Miestny odbor Živena Jelšava
Bc. Jaroslava Sklenáriková, predsedníčka MO Jelšavanka
Jesenského 355, 049 16 Jelšava
tel.: 0918 592 466, e-mail: sklenarikova.jarka@gmail.com

Miestny odbor Živena Lučenec
Jarmila Móricová
, predsedníčka MO Lučenec
Námestie artézskych prameňov 21, 98401 Lučenec
tel: 0949 274 120, e-mail: jaramoricova@gmail.com

Miestny odbor Živena Martin
Ing. Ján Cíger
, predseda MO Martin
Hviezdoslavova 21, 036 01 Martin
tel.: 0911 196 196, e-mail: knihkupectvo@madokys.eu, zivenamo@azet.sk

Miestny odbor Živena Pezinok
Alžbeta Strapáková
, predsedníčka MO Pezinok
Dobšinského 24, 902 01 Pezinok
tel.: 0905 191 472, betka.strapakova@gmail.com
podpredsedníčka Kvetka Štrbová: strbova@stavkvet.sk

Miestny odbor Živena Smižany
Katarína Babiková
, predsedníčka MO Smižany
Pribinova 57, 053 11 Smižany
tel.: 053/ 4433 741, 0905 725 400, e-mail: babikova.katka@gmail.com

Miestny odbor Živena Sučany
Ing. Eva Bencová
, predsedníčka MO Sučany
Stromová č. 778/1, 038 52 Sučany
tel.:0905 309 364, e-mail: evabencov@gmail.com

Miestny odbor Živena Žilina
Martina Pazderníková
, predsedníčka MO Žilina
Nový Domov 517/17, 010 01 Žilina
tel.: 0915 276 925, e-mail: mpazdernikova.zivena@gmail.com; http://www.zivena-z.webnode.sk/

Miestny odbor Živena Prešov
Erika Matonoková,
predsedníčka MO Prešov
tel.: 0903 021 990, e-mail: olgaas@centrum.sk

(Klikom na podčiarknutý Miestny odbor sa dostanete na web alebo Facebook Miestneho odboru)