AKTIVITY ŽIVENY

Vyhlásenie z 11.12.2021

List solidarity s bieloruskými uväznenými ženami

Vyhlásenie z 26.2.2021

Stanovisko z 15.5.2020

Vyhlásenie Živeny, spolku slovenských žien

Bratislava, 15. októbra 2019

Rovnoprávnosť je základnou hodnotou Európskej únie, ktorej sme súčasťou a hoci dnes predstavuje pre dievčatá a ženy jedno z najbezpečnejších a najrovnoprávnejších miest na svete, nie je úplnou samozrejmosťou vo všetkých oblastiach nášho života. Považujeme za našu povinnosť vyjadriť sa k dôležitým témam, ktoré sa nás bezprostredne týkajú a rezonujú v spoločnosti.

Už 150 rokov sa usilujú slovenské vzdelané ženy dosiahnuť akceptáciu spoločnosti pre svoje túžby a sny a opierajú sa o demokratické hodnoty ako vhodný nástroj domáhania sa svojich občianskych práv. Trpezlivo a dlhodobo zbavujeme prostredie okolo nás zdeformovaných postojov voči ženám a ich deťom, rôznych symbolov predmoderného sveta, ktoré vplývajú na falošné a pokrivené vnímanie spoločenských zmien okolo nás. Postoj voči nám ako rovnocenným bytostiam je lakmusovým papierikom, vtáčikom v bani, ktorý signalizuje bezprostredné nebezpečenstvo, nedostatok „čistého vzduchu“ nielen pre nás, ale pre všetkých občanov Slovenska.

So znepokojením sledujeme rozmáhajúci sa „priemysel pohŕdania“ voči našej schopnosti byť zodpovednými občiankami republiky, voči nášmu úsiliu prispieť k správnemu fungovaniu mnohých súčastí hospodárskeho a kultúrneho života. Od zdravotníctva cez školstvo až po rezort kultúry. Snažíme sa nájsť dostatok ľudí dobrej vôle a intencií, aby sme zabránili regresu v oblasti našich reprodukčných práv, ktoré sú súčasťou Charty ľudských práv už od roku 1968, kedy boli v Teheráne dopísané medzi základné ľudské práva. Protestujeme voči usporadúvaniu „turné proti zlu z Istanbulu“, ktoré ani nie je originálnou aktivitou, ktorá by sa zrodila na Slovensku, ale je kópiou dovezenou zo zahraničia a podporovanou trollmi rôznej proveniencie. Nezaslúžime si, aby sme boli ponižované a odsudzované ako obyčajné „maternice“ či inkubátory bez toho, aby sa hovorilo aj o zodpovednosti mužov a otcov za dodržiavanie etických hodnôt.

Naše predchodkyne zažili podobné snahy o represie aj v roku 1938. Zachovávame si v našej pamäti vtedajšie hrdinské postoje živeniarok pri obrane práv žien na vlastnú predstavu o živote. Zároveň si uvedomujeme, že pošliapavaním našich práv začalo obdobie autoritatívneho režimu, ktorý skončil celonárodnou tragédiou. My sa nemienime vzdať našej tradície odporu. Veď ide o našu dôstojnosť, našu a našich detí a vnúčat, ktoré vychovávame.

Magdaléna Vášáryová
predsedníčka Živeny, spolku slovenských žien

vyhlásenie v PDF tu
Vyhlásenie Živeny, spolku slovenských žien

 

Vyhlásenie Živeny, spolku slovenských žien k prispôsobeniu vzdelávacieho systému špecifickým potrebám rómskych detí

Živena – Spolok slovenských žien apeluje na všetky vzdelávacie inštitúcie a príslušné úrady, aby prispôsobili vzdelávací aj sociálny systém špecifickým potrebám rómskej menšiny a aby cielene pripravovali budúcich pedagógov a sociálnych pracovníkov na prácu s touto komunitou tak, ako im to prikazuje antidiskriminačný zákon.

Rómske deti vyrastajúce v generačnej chudobe s posunutými hranicami chápania legálnosti a základných spoločenských pravidiel nemajú v súčasných podmienkach šancu zaradiť sa do bežného fungovania v školskom systéme a neskôr na trhu práce. Patologické javy ako úžera, reakčné správanie, absencia plánovania, či častá kriminálna činnosť  sú na Slovensku v rómskych osadách aj v 21. storočí úplne bežným javom. Zaostalosť prostredia dáva týmto deťom len mizivú šancu na spokojné detstvo a úspešný život. V školskej úspešnosti im často bráni nielen nevhodné domáce prostredie, neprijatie rovesníckou skupinou majoritného obyvateľstva, ale aj nepochopenie, nepripravenosť a neznalosť problematiky zo strany učiteľov a vychovávateľov.

Živena ako najstarší spolok žien na Slovensku považuje možnosti a úroveň vzdelávania za svoj prioritný záujem, preto sa so znepokojením díva na pretrvávajúce predsudky a nezáujem riešiť integráciu tejto menšiny do spoločnosti, hoci inklúzia je považovaná za základný princíp rozbehnutej školskej reformy. Vzdelávanie je celoživotný proces, preto by mal byť umožnený nielen deťom, ale aj rómskym ženám – matkám, ktoré sú v danej komunite rešpektované a mienkotvorné. Aj podľa dlhoročnej aktivistky a odborníčky na komunikáciu s týmto etnikom Lýdie Šuchovej je úspech v práci s touto menšinou možný najmä prostredníctvom osvety a spolupráce s rómskymi ženami. Tie potom budú zodpovednejšie pristupovať k rodinnej výchove, k školskej dochádzke a domácej príprave svojich detí, čo im umožní v budúcnosti žiť plnohodnotný život v prospech svojej rodiny, komunity i celej spoločnosti.

V Bratislave 23. júna 2018

Vyhlásenie z 23. júna 2018 v PDF

 

Vyhlásenie Živeny, spolku slovenských žien k rozhodnutiu vlády SR a NR SR neratifikovať Istanbulský dohovor

Bratislava, 26. februára 2018

Protestujeme proti neodôvodnenému rozhodnutiu vlády SR a predsedu NR SR neratifikovať už podpísaný Istanbulský dohovor, medzinárodný záväzok, ktorý sa venuje úsiliu zmenšiť ohrozenie žien pred násilím, ktorému je v Slovenskej republike vystavená každá piata žena.

Živena je najstarším spolkom žien na Slovensku s tradíciou, ktorá siaha do roku 1869. Jej predstaviteľky sa usilovali už v 19.storočí zlepšiť postavenie žien a matiek a podporovali všetky tie, ktoré sa usilovali prelomiť stáročné tabu a predsudky, ktoré im znemožňovali študovať, verejne vystupovať a vlastniť majetok. Postavili sa aj proti fašizácii slovenskej spoločnosti pred druhou svetovou vojnou a pre ich demokratické postoje počas nástupu komunistickej diktatúry im zakázali činnosť a rozkradli ich majetok. S nástupom demokratického režimu bola už v apríli 1990 obnovená Živena zaregistrovaná ako prvý občiansky spolok na Slovensku. Naďalej rozvíjame naše tradičné programy, ale zároveň sa nevyhýbame novým výzvam a zaujímame sa o riešenia nových problémov. Témy Istanbulského dohovoru sú súčasťou nášho programu, ktorý sme prijali v roku 2015. Nemôžeme preto dopustiť, aby sme sa slovníkom i činmi vrátili o vyše storočie dozadu a tým popreli snahy našich predchodkýň a predchodcov i naše súčasné snahy. Násilie voči ženám a dievčatám, jeho zľahčovanie, ktoré pretrváva najmä zo strany mužov na Slovensku, nesmieme tolerovať.

Odmietame tiež tolerovať znevažovanie, nerovnaké postavenie a ohodnotenie žien na pracoviskách. Mačovskú kultúru, ktorú si tak žiarlivo ochraňujú niektoré skupiny v spoločnosti musíme odsúdiť a riešiť aj ďalšie spoločenské problémy, ktoré nás gniavia. Napríklad fakt, že deti stále kopírujú neblahé osudy svojich rodičov a vládna politika im neumožňuje, aby sa ho zbavili a mohli rozvíjať svoje talenty, o ktoré prichádzame. Podporou ratifikácie Istanbulského dohovoru za Slovenskú republiku sa chceme sa zastať nielen našich žien a dievčat, ale i tých, ktorým sú ich práva na dôstojný, rovnoprávny život odopierané hocikde vo svete.

Hystéria, okolo už 45 krajinami ratifikovaného dohovoru, je vymysleným problémom, nehodným politikov a spoločnosti, ktorá chce byť súčasťou najvyspelejších štátov sveta. „Vďaka Európskej únii sme silnejší, sebavedomejší a rešpektovanejší“, povedal pred pár dňami prezident SR Andrej Kiska. A vedľa neho stáli predseda vlády SR a predseda NR SR. My, Živeniarky a Živeniari sa naozaj cítime silnejší a sebavedomejší, a chceme byť aj rešpektovanejší. Ústup vlády SR a NR SR od ratifikovania Istanbulského dohovoru je pre nás i pre slovenské ženy a dievčatá znepokojujúcim javom, ktorý nás o toto sebavedomie a rešpektovanie oberá.

 

Magdaléna Vášáryová, v.r.

predsedníčka

Živena, spolok slovenských žien

 

 

 

M. Vášáryová: Živena podporila matku unesených detí

Predsedníčka Živeny Magda Vášáryová sa stretla s matkou unesených detí pani Martinou Gajdárovou. “Ako predsedníčka najväčšieho spolku žien na Slovensku som cítila povinnosť, aby som sa osobne stretla sa s pani Gajdárovou. Vypočula som si jej príbeh a som zhrozená z toho, že za únos jej detí sú zodpovedné aj štátne úrady, ktoré ignorovali matkine včasné upozornenia a obavy z toho, že k únosu môže dôjsť. Je nemysliteľné, aby hlas žien- matiek bol v našej spoločnosti nevypočutý a bezmocný.” hovorí M. Vášáryová. Zároveň vyjadrila obdiv pani Gajdárovej za jej odvahu a silu dlhé štyri roky bojovať o svoje deti. “Ako matka si neviem predstaviť, že by som jediný deň nevedela nič o svojich malých deťoch a nie štyri roky! Ešte bizarnejšie sa počúva, že kompetentné úrady v tom nechali matku samú. Čo robila polícia? Fakt, že deti vypátrali novinári a nie strážcovia zákona, čo sa stalo už niekoľkokrát, považujem za mimoriadne znepokojujúce. Musíme byť citlivejší zoči-voči takýmto situáciám a nemôžeme pripustiť, aby naše úrady takto fatálne zlyhávali. Mimovládne organizácie, vrátane Živeny, ktoré sa zaoberajú zlyhávaním štátnych úradov a namiesto nich podávajú matkám a ich deťom pomocnú ruku, musia spojiť svoje sily a upozorniť, najmä ministerstvo vnútra, v čom a kde zlyháva.“ vysvetľuje M. Vášáryová.
Predsedníčka Živeny upozorňuje, že prípad pani Gajdárovej sa ešte neskončil. “Dnes som sa dozvedela, že prípad pani Gajdárovej sa po právnej stránke ešte neukončil. Živena je pripravená, v prípade potreby, vyvíjať verejný tlak na jeho spravodlivé ukončenie.” upozorňuje M. Vášáryová.
Keďže Martinko a Dominika Gajdárovci žili v zahraničí štyri roky, po návrate do vlasti majú problém nielen so slovenským jazykom, ale aj s umiestnením do správnej školy. „Aj v tomto Živena, ktorej prioritou bolo vždy vzdelanie a jeho kvalita, môže byť nápomocná.“ dodáva M. Vášáryová. V mene Živeny im poslala knihu od Daniela Heviera- Hovorníček, ktorá hravou formou zlepšuje materinský jazyk detí.

 

 

Vyhlásenie k únosom dievčat a žien

Živena, spolok slovenských žien s obavou a hrôzou konštatuje, že ženy a deti v oblastiach, ktoré ovláda militantná islamistická skupina Boko Haram a tzv. Islamský štát, sa stávajú korisťou a tovarom, ktorý sa unáša a predáva. Akoby sme sa znovu ocitli o niekoľko storočí späť, kedy deti a ženy nemali žiadne práva a boli považované len za majetok.
Ženy združené v spolku Živena dôrazne protestujú proti takýmto praktikám. Zároveň žiadajú predstaviteľov Európskej únie i národných štátov, ako aj vládu Slovenskej republiky, aby vyjadrili rozhodný protest voči krutému zaobchádzaniu so ženami a deťmi a podporili všetky akcie, ktoré budú viesť k oslobodeniu vyše 200 dievčat a žien, ktoré drží na neznámom mieste Boko Haram. Živena zároveň žiada vládu Slovenskej republiky, aby pomocou svojich zastupiteľských úradov deklarovala pripravenosť liečiť na našom území nevinné dievčenské obete násilia. Je priam nepochopiteľné, že v 21. storočí muži v spomínaných oblastiach znásilňujú desaťročné dievčatká a Medzinárodné spoločenstvo je bezmocné.
Živena sa na svojej Programovej konferencii, ktorá sa konala 20. marca 2015 v Banskej Bystrici, uzniesla, že pozdvihne svoj hlas na obranu všetkých týraných, mučených a zabíjaných žien a detí na celom svete. Vyzývame všetky ženy na Slovensku, aby sa k nám pridali a aby sme spolu dali najavo, že nám nie je ľahostajný osud našich detí a žien po celom svete. Sme mamy, staré mamy, sestry a dcéry a vyjadrujeme náš súcit s nevinnými obeťami, ktoré trpia spôsobom, aký si my, ženy na Slovensku, ani nevieme predstaviť.

Magda Vášáryová
predsedníčka
Živena, spolok slovenských žien

 

 

Vyhlásenie Živeny k zneužívaniu mladých žien v Afrike

Máj 15 2014

Ženy, občianky Slovenskej republiky, združené v najstaršej ženskej organizácii Živena, vyjadrujú hlboké znepokojenie nad neschopnosťou medzinárodného spoločenstva vyslobodiť 200 školáčok v detskom veku z rúk radikálnej moslimskej skupiny Boko Haram. Tento ich krok, ktorý nie je prvým v tejto časti Afriky, ale na ktorý ostro reaguje svetová verejnosť, vysiela veľmi negatívny signál. Už nebojujú medzi sebou muži rôznych presvedčení a kmeňov, už neunášajú dospelé ženy ako korisť, ale obeťou násilia sa stávajú bezbranné deti. Okrem aktuálneho únosu musíme si spomenúť aj veľkú časť malých detí, ktorým je odoprená možnosť chodiť do školy a vnútená povinnosť pracovať, aby uživili svoje rodiny,  treba spomenúť aj ďalšie deti, ktoré sú ohrozené chudobou, predčasným úmrtím a násilím.

Aj v našej časti sveta sa stáva módou zneužívať deti a predovšetkým malé dievčatá. Pri tejto príležitosti ženy Živeny vyjadrujú údiv nad tým, akým spôsobom slovenská vláda a slovenská spoločnosť nereaguje na únosy a predávanie malých dievčatiek, prevažne z rómskej komunity, do iných európskych krajín. Posledný zásah britskej polície, ktorá zadržala aj desať mužov zo Slovenska, živiacich sa týmto odporným obchodom, nevzbudil v slovenskej spoločnosti žiaden ohlas. Pre členky Živeny sú našimi deťmi všetky malé dievčatká, bez ohľadu na to, z ktorej spoločenskej vrstvy a z ktorej časti Slovenska pochádzajú.

Žiadame preto vládu Slovenskej republiky, aby nasadila všetky páky, policajné i spoločenské, na to, aby zabránila vývozu bezbranných malých dievčatiek zo Slovenska do cudziny.

Zároveň si uvedomujeme, že tieto hnusné, nemravné obchody by neexistovali, keby si niektorí bohatí a vplyvní muži nechceli urobiť z malých dievčatiek otrokyne. Preto očakávame, že sa k našej výzve pripoja  aj zodpovední slovenskí muži, ktorým záleží na tom, aby sme zabránili tejto šíriacej sa tendencii sexuálneho násilia voči deťom.

Magda Vášáryová, predsedníčka Ústredia

Živena, spolok slovenských žien