O živote a zdraví žien nesmú rozhodovať politici – Stanovisko

NAŠE STANOVISKO A JE NÁS TISÍC

Živena nikdy nemlčala, ani v horších podmienkach. Táto hra so ženami, matkami, je dehonestačná, hlúpa a prázdna. Tak to vnímame a preto protestujeme. A toto je stanovisko tisícky živeniarok a živeniarov z celého Slovenska.