19. ročník Šoltésovej Martina, Predsedníctvo a otvorenie Centra Živeny

29. septembra 2018 sa konal 19. ročník Šoltésovej Martina, tretia schôdza predsedníctva v roku 2018, i slávnostné otvorenie druhej časti Centra Živenu v Spolkovom dome. Pred začatím rokovania predsedníctva sa stretli členky Predsedníctva, hostia i členky Živeny na národnom cintoríne v Martine a uctili si pamiatku významných Živeniarok, i iných osobností. Predsedníctvo riešilo o.i. najmä témy menežovania Centra v Martine, i spôsob menežovania kancelárie Centra v Bratislave. Na konferencii “ Politická angažovanosť spisovateliek zo Živeny v prvej línii pri vzniku Československej republiky“ predniesli referáty Dr. Kodajová zo Slovenskej akadémie vied v Bratislave a doc. Kovačka, bývalý pracovník Národnej knižnice v Martine. V kultúrnom programe vystúpilo Divadlo MO Živeny Martin, divadlo Kamarát. V závere prestrihla predsedníčka Živeny p. Magda Vašáryová pásku do priestorov druhej časti Centra Živeny.