Na kongrese aj M. Vášáryová

EPP – women je oficiálnym združením žien podobne zmýšľajúcich politických strán a ich ženských organizácií v Európe. Združuje viac ako 40 členských organizácií z krajín Európskej únie i mimo nej. Zástupkyňou Slovenska je v tomto združení Magda Vášáryová, ktorá je okrem iných významných postov aj aktívnou členkou našej Živeny, spolku slovenských žien, Miestneho odboru Bratislava.

Na najbližšom EWA kongrese 4. až 5. októbra 2013 vo Varšave budú jeho účastníčky viesť rozhovory s odborníkmi z oblasti politickej , ekonomickej a obchodnej sféry, zaoberajúcimi sa problematikou žien a podnikania.

Diskutujúce ženy budú vychádzať zo súčasnej hospodársko-politickej situácie v Európe, ktorá obyvateľstvo zasiahla finančnou a hospodárskou krízou. Jej prekonanie nebude možné bez väčšieho zapojenia žien, predovšetkým cez oblasť podnikania v malých a stredných podnikoch. Budú hľadať možnosti, ako ženám radiť pri získavaní základného majetku pre podnikanie, presviedčať ich o nevyhnutnosti ovládania informačných technológií a obchodných zručností i ako sa k takémuto vzdelávaniu dostať. V neposlednej rade budú musieť aj samotné ženy presviedčať parlamenty, vlády a vlastne všetkých ľudí, aby sa im darilo búrať rodové stereotypy – napríklad i tie, že podnikať môžu iba muži.

O priebehu a výsledkoch rokovania nás pani Vášáryová poinformuje v najbližšom možnom termíne, pravdepodobne na pravidelnej novembrovej schôdzke, ktorá bude vo štvrtok 7. novembra 2013.