V Pezinku so Živeniarkami aj medzi Rómami

Predsedníčka Ústredia Živeny, spolku slovenských žien Magda Vášáryová pokračovala v avizovaných návštevách. V utorok 18. februára 2014 sa spolu s tajomníčkou Ústredia Alenou Bučekovou stretli  v krásnych priestoroch obradnej sály Mestského úradu v Pezinku s tamojšími Živeniarkami, ich predsedníčkou Alžbetou Strapákovou a zhromaždenie navštívil aj primátor Pezinka Oliver Solga. Predsedníčka Ústredia Magda Vášáryová informovala Živeniarky z Pezinka a okolitých obcí o krokoch, ktoré od svojho zvolenia v novembri 2013 podnikla, predstavila im najväčie úlohy, ktoré na Živenu čakajú v tomto roku /úprava stanov; oslava 145. výročia založenia Živeny, spolku slovenských žien; Šoltésovej Martin …/. Predsedníčka Miestneho odboru Živeny v Pezinku Alžbeta Strapáková informovala o zložení MO Živena Pezinok, o jeho rôznorodej činnosti, o spolupráci s ďalšími organizáciami v meste, o vlastných i spoločných podujatiach.  Keďže Živeniarky v Pezinku pripravujú projekt na zlepšenie podmienok života Rómov, do ktorého by sa malo zapojiť aj Ústredie Živeny, predsedníčka MO Pezinok Alžbeta Strapáková pozvala predstaviteľky Ústredia do rómskej osady v Pezinku. Tam sa uskutočnilo milé neformálne stretnutie s jej obyvateľmi. Predsedníčka Ústredia Magda Vášáryová sa zaujímala o životné podmienky v osade, o možnosti štúdia rómskych detí a navštívila aj niektoré z domácností. Skonštatovala, že tamojší Rómovia, predovšetkým tamojšie deti a ženy pomoc potrebujú a prisľúbila spoluprácu pri tvorbe a realizácii projektu.