Na cestách po piatich mestách

Magda Vášáryová, predsedníčka Ústredia Živeny, spolku slovenských žien bola opäť na cestách spolu s tajomníčkou Ústredia Alenou Bučekovou. V piatok 21. marca 2014 navštívili najskôr Rimavskú Sobotu. Pani Vášáryová sa tam stretla so študentmi stredných škôl, gymnázií a učilíšť v Rimavskej Sobote, ktorí vytvorili nezávislú skupinu mladých ľudí s názvom Mládežnícky parlament. Téma bola veľmi široká – hovorili o živote, plánoch, angažovanosti, štúdiu, možnostiach uplatnenia sa v živote a o spolupráci so Živenou. Tajomníčka Ústredia Alena Bučeková navštívila v Rimavskej Sobote Knižnicu Mateja Hrebendu, aby so zástupkyňou riaditeľky Mgr. Evou Novotnou prediskutovala možnosti spolupráce Živeny s knižnicou, možnosti zapojenia knižnice do projektov Živeny a možnosť vzniku nového Miestneho odboru Živeny v Rimavskej Sobote.

Ďalšou zastávkou bola Jelšava. Zástupkyne Živeny sa stretli s primátorom mesta MVDr. Milanom Kolesárom a prednostkou úradu Ing. Miroslavou Repákovou. Hovorili nielen o možnostiach záchrany kaštieľa Coburgovcov, ale aj o objave zmienky o vzniku Ženského opatrovateľského spolku, ktorý v Jelšave založila Lujza Ferjenčíková dokonca už v roku 1864!!! Dohodli sa, že 150. výročie založenia spolku oslávi mesto Jelšava spolu so Živenou už v septembri tohto roku. A možno pri tejto príležitosti vznikne aj nový odbor Živeny.

Tretie zastavenie bolo v Brezne. S predsedníčkou Miestneho odboru Živeny Vierou Lámerovou a jej zástupkyňou pani Halamovou zástupkyne Ústredia Živeny najskôr slávnostne privítali novú členku MO v Brezne. Potom už hovorili o najbližších plánoch breznianskych Živeniarok.

Štvrté zastavenie prinieslo ďalšie prekvapenie. A to nielen v podobe sympatickej novej členky. Živeniarky z Banskej Bystrice síce fungujú iba od septembra minulého roku, ale už prišli so zaujímavým nápadom výroby špeciálnych medovníkov, ktorých recept našli v pozostalosti starej mamy jednej z členiek. Ide skutočne o unikát a tak dostala predsedníčka Miestneho odboru Doc. Ing. LýdiiaSchniererová, CSc., radu – dať špeciálny medovník najskôr patentovať. Až potom jeho unikátnosť predstavíť verejnosti. Určite zaujme.

Posledné stretnutie bolo v Žiari nad Hronom. I keď už všade bola tma, pomerne veľká skupina žien /vo veku od stredoškoláčok po seniorky/ nesedela v obývačke pred televíznou obrazovkou, ale v kultúrnom dome. Pred ním predstaviteľky Ústredia Živeny, napriek studenému vetru, čakala poslankyňa mestského zastupiteľstva Mária Biesová. Tá ich aj uviedla do milej spoločnosti dám, s ktorými sa Magda Vášáryová rozprávala nielen o Živene, jej odkaze pre súčasné ženy, ale aj o nevyhnutnosti rozhodovania žien o problémoch, ktoré sa týkajú žien. Vyzývala mladé ženy, aby sa nebáli matematiky, pretože len prírodné vedy im dokážu zlepšiť pozíciu na pracovnom trhu. Ženám, ktoré sa pýtali, kde pri množstve povinností v starostlivosti o rodinu, deti, starých rodičov, nájsť čas aj na vzdelávanie odpovedala, že je to jednoduché – vypnúť televízor a vziať si knihu. Alena Bučeková im priblížila prácu Miestnych odborov na Slovensku, ich ťažiskové projekty, do ktorých sa môžu alebo budú môcť zapájať ženy z celého Slovenska. Ženy zo Žiaru zaujímalo i to, či bola pre pani Vášáryovú ťažšia práca herečky, alebo veľvyslankyne, ako zvláda domácnosť, čo robí, keď oddychuje. Bolo po 9. hodine večer, keď sa Živeniarky milej spoločnosti poďakovali a išli domov, do Bratislavy. Ženy zo Žiaru nad Hronom sa lúčili s presvedčením, že sa pokúsia vytvoriť Živenu, aby pokračovali v tradíciách a na ich základe budovali lepšie podmienky pre život žien.