Prijali sme program na 4 roky

V piatok 20. marca 2015 bola v Banskej Bystrici historicky prvá Programová konferencia Živeny. O jej význame svedčí i fakt, že na nej okrem Živeniarok z celého Slovenska vystúpili také vzácne ženy ako ombudsmanka Jana Dubovcová, historička Daniela Kodajová, Jana Spekhorstová – predsedníčka Európskej únie žien CZ, podpredsedníčka Vidieckeho parlamentu Janka Mikušáková a rokovanie prišiel pozdraviť aj viceprimátor Banskej Bystrice Martin Turčan. Jednou z hlavných vystupujúcich mala byť sociologička Oľga Gyarfášová, ktorá iniciovala programovú anketu Živeny. Bohužiaľ, kvôli chorobe nemohla prísť a tak jej prezentáciu odmoderovala predsedníčka spolku Magda Vášáryová.
Na konferencii sme zahlasovali za týchto 6 nosných úloh Živeny, spolku slovenských žien:
1. Živena obnoví v elektronickej podobe svoj historicky slávny a dôležitý časopis ŽIVENA. Nadviaže v ňom na tie najlepšie tradície spolku, ktorý sa už 145 rokov usiluje o zaradenie čo najväčšieho počtu žien na Slovensku do verejného života.
2. Zreštauruje a zmodernizuje svoje historické sídlo v Martine. Vytvorí komunikačné centrum pre štúdium histórie Živeny, jej archív a obnoví jej historicky významnú knižnicu. Otvorí centrum aj pre verejnosť, pre komunitné stretnutia a diskusie, aby pokračovalo v tradíciách spolku.
3. Živena sleduje pozorne všetky problémy, ktoré sa týkajú rovnoprávneho postavenia žien v spoločnosti a bude iniciovať diskusie na pálčivé témy. Bude naliehať na vyriešenie problémov nerovného odmeňovania žien, znižovania významu povolaní, kde ženy pracujú vo väčšine, bude prispievať svojimi návrhmi k tomu, aby sme sa ako spoločnosť postavili proti zľahčovaniu násilia, ktoré je páchané na ženách, deťoch, seniorkách a senioroch v rodinách i na verejnosti. Otvorí aj ďalšie témy, ako napríklad opatrovanie rodinných príslušníkov, ktoré sa považuje v spoločnosti za údel žien a samozrejmosť bez toho, aby sa ženy dočkali uznania.
4. Živena súcití s osudom všetkých týraných, mučených a zabíjaných žien na celom svete a pozdvihne svoj hlas na ich obranu. Bude sa zaoberať aj otázkami, ktoré prináša technický pokrok v medicíne a bude o nich diskutovať s verejnosťou.
5. Živena bude ochraňovať a pestovať kultúrne hodnoty, ktoré sme zdedili. Podporí dôležitú a nenahraditeľnú úlohu žien a matiek, ktoré nezištne odovzdávajú národné kultúrne dedičstvo deťom a ďalším generáciám. Bude rozhodne podporovať rozvíjanie tradičných remesiel a vyhľadávať talenty po celom Slovensku a podporovať ich tak, ako to Živena činila od svojho založenia.
6. Živena bude pokračovať vo svojej tradičnej priorite – podpore kvality a dostupnosti vzdelávania, aby nevyšiel nazmar ani jeden talent a v tomto úsilí vytrvá.