Zora Breierová Osobnosťou Bratislavy

Dlhoročná predsedníčka Miestneho odboru Živeny Bratislava (1995 – 2011) a predsedníčka Ústredia Živeny (1993 – 2013) Ing. Zora Breierová, sa stala jednou z piatich osobností, ktoré 24. apríla 2015 ocenil primátor hl. mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal. V Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca si prevzala krásnu sošku rytiera Rolanda, ktorý sa podľa jednej z povestí ukáže len tým Bratislavčanom, ktorí nikdy nikomu neublížili.
Živeniarkou sa stala už ako mladé dievča. Ako vysokoškoláčka bola aj členkou Národopisnej skupiny Živeny v Bratislave, z ktorej sa neskôr sformovali základy dnešnej Lúčnice. Živena však bola po roku 1949 úplne včlenená do Slovenského zväzu žien a de facto zanikla.
Zora Breierová bola hneď počas revolučných novembrových a decembrových dní roku 1989, spolu s Hanou Zelinovou, pri obnovení činnosti Živeny. Po odchode Hany Zelinovej do politiky, zvolili členky Ing. Zoru Breierovú za novú predsedníčku spolku. A keď sa v roku 1995 Ľuba Pavlovičová Baková, dovtedajšia predsedníčka Miestneho odboru Živeny Bratislava, vzdala funkcie zo zdravotných dôvodov, zvolili členky bratislavskej Živeny Zoru Breierovú aj za predsedníčku bratislavskej Živeny. Zorka odišla z funkcie kvôli zhoršujúcemu sa zdravotnému stavu (vlani dovŕšila vek 90 rokov). Napriek odchodu z funkcie je v Živene stále aktívna, hoci už „len“ ako čestná predsedníčka a predsedníčka Rady poradkýň.
Pod jej vedením bolo pre širokú bratislavskú verejnosť zorganizovaných množstvo kultúrno – historických podujatí (cca 10 ročne), viacero podujatí s celoslovenským významom, charitatívne podujatia. V Živene ponúkla priestor a spoločnosť aj bratislavským seniorkám, ktoré sa cítili byť osamelé a organizovala pre ne spoločné spoznávanie mesta, v ktorom žijú, spoznávanie krajiny, v ktorej žijú i spoločné Vianoce. Bratislavské ženy reprezentovala na mnohých, aj medzinárodných podujatiach. Urobila toho pre Bratislavčanov i Bratislavčanky naozaj veľa. A to všetko nezištne, bez nároku na odmenu. Tak, ako je to v Živene historicky dané.
V tomto roku oslavuje Živena v Bratislave 25. výročie obnovenia činnosti spolku. Zora Breierová, ako jeho dôstojná predstaviteľka, sa ocenením primátora stala aj ideálnou zástupkyňou bratislavských žien, ktoré všetok svoj mimopracovný čas nezištne venovali Bratislavčanom.
Úvodné foto Zory Breierovej: Božena Václavová, MO Živena Bratislava

Foto z ocenenia: časopis InBa