Správu Domu Živeny prevzala Magda Vášáryová

V sobotu 26. septembra 2015 došlo na zasadnutí predsedníctva Živeny, spolku slovenských žien, k zásadnému kroku v činnosti spolku. Členky predsedníctva spolku (predsedníčky miestnych odborov z celého Slovenska) sa jednohlasne zhodli na tom, že správu budovy Domu Živeny v Martine preberie predsedníčka spolku Magda Vášáryová. Hlasovania sa nezúčastnila iba predsedníčka MO Banská Štiavnica, ktorá nemohla prísť zo zdravotných dôvodov. Predsedníčka spolku Magda Vášáryová sa doterajšej správkyni Viere Kubincovej, predsedníčke MO Živena Martin, poďakovala predovšetkým za úsilie, ktoré pani Kubincová vynaložila pri navrátení budovy Živene v roku 1996. Jej zdravotný stav jej však už nedovoľuje naplno sa venovať správe budovy, ktorá trpí finančnou „podvýživou“ a už nevyhnutne potrebuje rekonštrukciu. Predsedníčka spolku Magda Vášáryová potom informovala o krokoch, ktoré sa v posledných dňoch urobili v budove na zabránenie ďalšieho znehodnocovania budovy (zasklenie strešných okien, cez ktoré do budovy pršalo, odstránenie hniezd holubov v podkroví, rokovanie s vodárňami a kanalizáciami mesta Martin, s pamiatkármi, vedením mesta Martin). S pomocou vlastných príjmov budovy, rôznych grantov, ako aj dobrovoľníckou prácou členiek Živeny a študentov rôznych odborov, by chcela z budovy a priľahlej záhrady vybudovať kultúrno – vzdelávacie Centrum Živeny a komunitnú záhradu. Obe by mali slúžiť nielen pre potreby Živeny, ale aj pre vzdelávacie a kultúrne inštitúcie, pôsobiace v Dome Živeny a pre širokú verejnosť.