Vyhlásenie k únosom dievčat a žien

Živena, spolok slovenských žien s obavou a hrôzou konštatuje, že ženy a deti v oblastiach, ktoré ovláda militantná islamistická skupina Boko Haram a tzv. Islamský štát, sa stávajú korisťou a tovarom, ktorý sa unáša a predáva. Akoby sme sa znovu ocitli o niekoľko storočí späť, kedy deti a ženy nemali žiadne práva a boli považované len za majetok.
Ženy združené v spolku Živena dôrazne protestujú proti takýmto praktikám. Zároveň žiadajú predstaviteľov Európskej únie i národných štátov, ako aj vládu Slovenskej republiky, aby vyjadrili rozhodný protest voči krutému zaobchádzaniu so ženami a deťmi a podporili všetky akcie, ktoré budú viesť k oslobodeniu vyše 200 dievčat a žien, ktoré drží na neznámom mieste Boko Haram. Živena zároveň žiada vládu Slovenskej republiky, aby pomocou svojich zastupiteľských úradov deklarovala pripravenosť liečiť na našom území nevinné dievčenské obete násilia. Je priam nepochopiteľné, že v 21. storočí muži v spomínaných oblastiach znásilňujú desaťročné dievčatká a Medzinárodné spoločenstvo je bezmocné.
Živena sa na svojej Programovej konferencii, ktorá sa konala 20. marca 2015 v Banskej Bystrici, uzniesla, že pozdvihne svoj hlas na obranu všetkých týraných, mučených a zabíjaných žien a detí na celom svete. Vyzývame všetky ženy na Slovensku, aby sa k nám pridali a aby sme spolu dali najavo, že nám nie je ľahostajný osud našich detí a žien po celom svete. Sme mamy, staré mamy, sestry a dcéry a vyjadrujeme náš súcit s nevinnými obeťami, ktoré trpia spôsobom, aký si my, ženy na Slovensku, ani nevieme predstaviť.

Magda Vášáryová
predsedníčka
Živena, spolok slovenských žien