Za Lydkou Schniererovou

V piatok 2. júna 2017, žiaľ, dotĺklo srdce novodobej predsedníčky Miestneho odboru Živeny, spolku slovenských žien v Banskej Bystrici,
Doc. Ing. Lýdie Schniererovej, CSc.
Predsedníčkou banskobystrického odboru Živeny sa stala na jeho ustanovujúcej schôdzi 12. septembra 2013 a s obetavosťou a na svoj vek i zdravotný stav s obdivuhodnou energiou a závideniahodnou aktivitou rozprúdila jeho činnosť a prácu jeho klubov takmer do dnešnej podoby. Zaslúžila sa o to, aby naše mesto a jeho inštitúcie vnímali náš spolok ako jeden z ďalších subjektov na poli kultúry a spoločenského života, ponúkajúci nielen ženám zmysluplnú náplň všedných dní.
Budeme na Teba spomínať, Lydka, česť Tvojej pamiatke!

Tvoje Živeniarky