september, 2016

Centrum Živeny v Martine

V piatok 30. septembra 2016 sme slávnostne otvorili nové Centrum Živeny v Spolkovom dome Živeny v Martine. Naša ...

Details

M. Vášáryová: Živena je spolok aj pre 21. storočie

O tom, že Živena je spolok slovenských žien, že vznikla v Martine a svojho času písala najkrajšie kapitoly ...

Details

60 rokov od úmrtia Márie Pietrovej

Posledná predsedníčka Živeny  (pred útlmom činnosti Živeny, spolku slovenských žien, v rokoch 1943 – 1948), ochotnícka herečka a ...

Details

70 rokov od úmrtia Aničky Hroboňovej

Žena dobrá, dobrý díl jest V tomto roku (7. marca 2016) uplynulo sedemdesiat rokov od smútočnej rozlúčky s ...

Details