Miestne odbory

Adresár Miestnych odborov Živeny, spolku slovenských žien

 

Miestny odbor Živena Banská Bystrica
Ing. Janka Slaná, MBA, predsedníčka MO Ž Banská Bystrica
Trnková 14493/1, 974 05 Banská Bystrica
tel.: 0905 326 886
e-mail: janka.guth@gmail.com

Miestny odbor Živena Banská Štiavnica
Mgr. Renáta Taligová, predsedníčka MO Ž Banská Štiavnica
Ul. Zvonová 22, 969 01 Banská Štiavnica
tel.: 00421 903 508 417
e-mail: taligovar@gmail.com

Miestny odbor Živena Bratislava
PhDr. Alena Bučeková, predsedníčka MO Ž Bratislava
Kutlíkova 3, 851 02 Bratislava, (domáca adresa)
tel.: 0950/ 488 287; 0915/739 024
e-mail: alena.bucekova@gmail.com; bratislava.zivena@gmail.com

Miestny odbor Živena Brezno
Zuzana Brozmanová, predsedníčka MO Ž Brezno,
ul. Krčulova č. 1., 977 01 Brezno
tel. 0911/ 208 884
e-mail: mozivenabrezno@gmail.com; zbzuzana889@gmail.com

Miestny odbor Živena Čadca
Marta Buchcarová, predsedníčka MO Ž Čadca
MO Živena, Dom kultúry, Matičné námestie 1434/11, 022 01 Čadca (adresa MO)
tel.: 0904/ 804 882
e-mail: buchcarova@gmail.com

Miestny odbor Živena Jelšava
Bc. Jaroslava Sklenáriková, predsedníčka MO Ž Jelšavanka
Jesenského 355, 049 16 Jelšava
tel.: 0918/ 592 466, e-mail: sklenarikova.jarka@gmail.com

Miestny odbor Živena Lučenec
Jarmila Móricová
, predsedníčka MO Ž Lučenec
Námestie artézskych prameňov 21
98401 Lučenec
Tel: 0949/ 274 120
e-mail: jaramoricova@gmail.com

Miestny odbor Živena Martin
Ing. Ján Cíger
, predseda MO Ž Martin
Hviezdoslavova 21, 036 01 Martin
tel.: 0911/ 196 196
e-mail: knihkupectvo@madokys.eu, zivenamo@azet.sk

Miestny odbor Živena Pezinok
Alžbeta Strapáková
, predsedníčka MO Ž Pezinok
Dobšinského 24, 902 01 Pezinok
tel.: 0905/ 191 472, betka.strapakova@gmail.com
podpredsedníčka Kvetka Štrbová: strbova@stavkvet.sk

Miestny odbor Živena Smižany
Katarína Babiková
, predsedníčka MO Ž Smižany
Pribinova 57, 053 11 Smižany
tel.: 053/ 4433 741, 0905/ 725 400
e-mail: babikova.katka@gmail.com

Miestny odbor Živena Sučany
Ing. Eva Bencová
, predsedníčka MO Ž Sučany
Stromová č. 778/1, 038 52 Sučany
tel.:0905/ 309 364,
e-mail: evabencov@gmail.com

Miestny odbor Živena Žilina
Martina Pazderníková
, predsedníčka MO Ž Žilina
Nový Domov 517/17, 010 01 Žilina
tel.: 0915/ 276 925
e-mail: mpazdernikova.zivena@gmail.com; http://www.zivena-z.webnode.sk/

Miestny odbor Živena Prešov
Erika Matonoková,
predsedníčka MO Ž Prešov
tel.:
e-mail: olgaas@centrum.sk