Výzva Živeny na pomoc Ukrajine

Spolok Živena je dobrovoľná organizácia, ktorá združuje slovenské ženy na Slovensku už takmer 154 rokov. Naším základným poslaním je aj podpora žien a ich rodín v ťažkých spoločenských a životných situáciách. Ako celoslovenská organizácia pripravujeme konkrétne kroky, aby boli adresné a účelné. Aj preto sme sa spojili s Červeným krížom a inými humanitárnymi organizáciami, ktoré situáciu podrobne monitorujú a informujú nás, akú formu pomoci potrebujú v rôznych častiach Slovenska. Vo vojnách najviac trpia tí najslabší: ženy, deti, seniori; a táto tragédia, keď opúšťajú svoje domovy, svojich živiteľov a vlasť, nebude trvať krátko, preto jednotlivé fázy pomoci treba načasovať tak, aby neboli návalové, ale plynulé a dlhotrváce.
Čo teda môžeme zatiaľ urobiť?
1. Vyzývame darkyne a darcov krvi v Živene i vo vašich rodinách, aby sa prihlásili na odber.
2. Živena vyzýva Národnú banku Slovenska, aby pomohla utečencom získať a uložiť si skromné finančné hotovosti bez problémov v našich bankách.
3. Vyzývame škôlky a školy, aby otvorili svoje brány deťom, ktoré k nám prichádzajú so svojimi matkami a nenechali sme ich len na ich starostlivost. Deti budú potrebovať aj psychologickú pomoc, ktorú môžu dostať v našich školských zariadeniach.
4. Živena otvorí v Martine svoj Dom Živeny pre zbierky a poradenské stretnutia s utečenkami.
5. Živena sa zapája do humanitárnych akcií a zbierok organizovanými mestami, obcami a združeniami v najbližšom okolí Miestnych odborov Živeny.
Náš sused, suverénna Ukrajina krváca, napadnutá agresorom, Ruskou federáciou. Doteraz bol mier pre nás všetkých samozrejmosťou, ale realita týchto dní v nás všetkých vyvoláva oprávnené pocity strachu.
Živeniarky a živeniari ale nie sú bezmocné a bezmocní. Zomkli sme sa a robíme všetko, čo je v našich možnostiach tak, ako to robili naše predchodkyne a predchodcovia!