Žena mesta Banská Štiavnica

V piatok 28. júna 2019 sa v Banskej Štiavnici konalo slávnostné vyhodnotenie ankety Žena mesta Banská Štiavnica, ktorej historicky prvý ročník vyhlásila Živena, spolok slovenských žien, MO Banská Štiavnica, pri príležitosti významného 150. výročia vzniku spolku slovenských žien.

Cieľom podujatia bolo odštartovať novú tradíciu a zviditeľniť mimoriadne ženy, ktoré žijú medzi nami a hoci často prechádzajú ťažkými obdobiami alebo neľahkými osudmi, nevzdávajú sa, idú proti prúdu a svojou neúnavnou prácou a zanietením sú inšpiráciou pre nás ostatných.

Slávnostné podujatie sa konalo na nádvorí Kaviarne Gavalier, na prahu spomienok rodného domu Magdalény Vášáryovej, úradujúcej predsedníčky Ústredia Živeny, ktorá sa podujatia osobne zúčastnila a obohatila ho zaujímavým pohľadom do  histórie svetovo unikátneho ženského hnutia a predstavením novej knižnej publikácie k významnému výročiu Živeny. Pieseň Čerešne v podaní speváčky Božidary a báseň Podivné osudy od Janky Bernáthovej navodili atmosféru, do ktorej vstúpila predsedníčka MO a podpredsedníčka Renáta Taligová a moderátor Peter Danáš, aby predstavili ženy, nominované v štyroch kategóriách:

Umenie a kultúra: Janka Bernáthová, Helena Chovanová, Monika Maňkovská, Mária Petrová.
Vzdelávanie: Viera Gregáňová, Irena Chovanová, Oľga Moravčíková, Renáta Taligová.
Turistický ruch: Eva Kolembusová, Ľubica Kuková, Dalma Štepáneková.
Obchod a podnikanie: Ľudmila Blašková, Miroslava Breznoščáková, Júlia Popracová.

Do ankety sa zapojilo 290 občanov a spolu odovzdali 789 hlasov. V jednotlivých kategóriách boli ocenené: Janka Bernáthová, Renáta Taligová, Ľubica Kuková a Ľudmila Blašková. Absolútne najvačší počet hlasov a titul Žena mesta Banská Štiavnica roku 2019 získala Ľudmila Blašková.

Slová uznania, potlesk, gratulácie, kvety, darčeky, originálne šerpy z rúk pánov poslancov M. Pála a P. Erneka, ako aj záverečná báseň v podaní Júlie Popracovej, prispeli k výnimočnosti tohto dňa. 

Poďakovanie sponzorom: Mesto Banská Štiavnica, Peter Ernek, Mikuláš Pál, Svet kovu, Remeselný cech, Danica Košiarová, členky Výboru Živeny Osobitné poďakovanie patrí Filipovi Ondrišovi, ktorý nám ochotne poskytol priestory Kaviarne Gavalier a pre všetkých prítomných pripravil skvelé občerstvenie.

Výbor MO Živena Banská Štiavnica