Budova Spolkového domu Živeny v Martine sa začne meniť ku kráse!

V utorok 24. mája 2016 bola predsedníčka spolku Živena Magda Vášáryová v Spolkovom dome Živeny skontrolovať budovu a s odborníkmi rokovať o nevyhnutných opravách. Bude nevyhnutná rekonštrukcia celého odkvapového systému, kanalizácie, oprava pretekajúcich striešok, oprava fasády, popod ktorú sa dostáva dažďová voda. Odborníci prišli, skontrolovali, skonštatovali, čo všetko treba opraviť. Začiatkom leta by sa s týmito opravami mohlo začať.
Už v pondelok 30. mája sa začína s rekonštrukciou vnútorných priestorov, kde vznikne krásne, dlho očakávané Centrum Živeny s knižnicou, spolkovými rokovacími priestormi a zázemím na príležitostné prespanie. Hotové by malo byť na tohtoročný Šoltésovej Martin, ktorý bude 30. septembra 2016 v Martine.
V knižnici Živeny sa nám usadil pán Mgr. Marián Grupač, PhD. (riaditeľ Slovenského literárneho ústavu Matice slovenskej v Martine a odborný asistent Žilinskej univerzity v Žiline), ktorý vyberá perly z množstva rôznych kníh a dokumentov, ktoré sa v budove Živeny na mnohé roky nakopili. Výsledkom jeho snaženia by mala byť doktorská práca aj seriózna, plnohodnotná knižnica Živeny, ktorá bude sústreďovať dokumenty o živote Živeny a jej členiek.
Svoje práce o možnej rekonštrukcii celej budovy Spolkového domu Živeny v Martine už v týchto dňoch obhajujú aj študenti architektúry z Bratislavy. Živena tak bude mať k dispozícii až neuveriteľných 18 projektov, z ktorých si vyberie to najlepšie. Na výstavu týchto prác vás určite pozveme do Bratislavy aj do Martina.