Živena spolok slovenských žien

Máme moderné Stanovy!

Milé Živeniarky, milé ženy, s radosťou si Vám dovoľujeme oznámiť, že Ministerstvo vnútra SR 27. júla schválilo zmenu našich Stanov. Máme už teda v rukách nové, moderné a právne nespochybniteľné Stanovy Živeny, spolku slovenských žien. Pomôže nám to ešte kvalitnejšie vytvárať nové programy a zapájať sa do aktivít moderných žien doma i vo svete. Text zmenených stanov nájdete  na našej stránke v sekcii Živena – Stanovy. Na požiadanie /cez e-mailovú poštu zivena.ustredie@gmail.com/ Vám kópiu Stanov, ošifrovaných MV SR, e-mailom zašleme.