Ženy, občianky Slovenskej republiky, združené v najstaršej ženskej organizácii Živena, vyjadrujú hlboké znepokojenie nad neschopnosťou medzinárodného spoločenstva vyslobodiť 200 školáčok v detskom veku z rúk radikálnej moslimskej skupiny Boko Haram. Tento ich krok, ktorý nie je prvým v tejto časti Afriky, ale na ktorý ostro reaguje svetová verejnosť, vysiela veľmi negatívny signál. Už nebojujú medzi sebou muži rôznych presvedčení a kmeňov, už neunášajú dospelé ženy ako korisť, ale obeťou násilia sa stávajú bezbranné deti. Okrem aktuálneho únosu musíme si spomenúť aj veľkú časť malých detí, ktorým je odoprená možnosť chodiť do školy a vnútená povinnosť pracovať, aby uživili svoje rodiny,  treba spomenúť aj ďalšie deti, ktoré sú ohrozené chudobou, predčasným úmrtím a násilím.

Aj v našej časti sveta sa stáva módou zneužívať deti a predovšetkým malé dievčatá. Pri tejto príležitosti ženy Živeny vyjadrujú údiv nad tým, akým spôsobom slovenská vláda a slovenská spoločnosť nereaguje na únosy a predávanie malých dievčatiek, prevažne z rómskej komunity, do iných európskych krajín. Posledný zásah britskej polície, ktorá zadržala aj desať mužov zo Slovenska, živiacich sa týmto odporným obchodom, nevzbudil v slovenskej spoločnosti žiaden ohlas. Pre členky Živeny sú našimi deťmi všetky malé dievčatká, bez ohľadu na to, z ktorej spoločenskej vrstvy a z ktorej časti Slovenska pochádzajú.

Žiadame preto vládu Slovenskej republiky, aby nasadila všetky páky, policajné i spoločenské, na to, aby zabránila vývozu bezbranných malých dievčatiek zo Slovenska do cudziny.

Zároveň si uvedomujeme, že tieto hnusné, nemravné obchody by neexistovali, keby si niektorí bohatí a vplyvní muži nechceli urobiť z malých dievčatiek otrokyne. Preto očakávame, že sa k našej výzve pripoja  aj zodpovední slovenskí muži, ktorým záleží na tom, aby sme zabránili tejto šíriacej sa tendencii sexuálneho násilia voči deťom.

Magda Vášáryová, predsedníčka Ústredia

Živena, spolok slovenských žien