Živena má prvého muža – predsedu

Dátum 30. september 2016 sa v živote Živeny nezapísal len ako významný deň otvorenia nového Centra Živeny v Spolkovom dome Živeny v Martine a ako úspešný 17. ročník Šoltésovej Martina. Tento deň je mimoriadne významným v celej 147-ročnej histórii Živeny. Po prvý raz sa do funkcie predsedu dostal muž Ján Cíger. V tento významný deň ho na ustanovujúcej schôdzi nového Miestneho odboru Živena Martin jednoznačne zvolili za svojho predsedu všetci prítomní členovia a členky (v miestnom odbore sú ženy a muži v rovnováhe). Je to významný posun, pretože v celej histórii Živeny boli muži najčastejšie vo funkciách tajomníkov (Ambro Pietor či Svetozár Hurban Vajanský), poradcov (po roku 1920 sa stal poradcom Živeny školný radca František Mareš); či zapisovateľov (v historicky prvom výbore Živeny v roku 1869 to bol prof. Jozef Nedobrý).

Popri voľbe nového predsedu si Miestny odbor Živena Martin zvolil aj nový výbor miestneho odboru. Jeho členmi sú:

Ing. Ján Cíger – predseda MO
PhDr. Jelka Borcovanová
PhDr. Klára Komorová
Mgr. Eva Benčíková
Akad. maliar Peter Popelka

Gratulujeme a tešíme sa na nové výzvy, ktoré pred novým osadenstvom Miestneho odboru Živena Martin stoja.

Na snímke: Magda Vášáryová, predsedníčka spolku Živena a Ján Cíger, nový predseda MO Živena Martin