Konečne európsky “Roma spirit”

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu zorganizovala už 8. ročník slávnosti, počas ktorej odmeňuje a vyzdvihuje prácu tých učiteľov, novinárov a občianskych aktivistov na Slovensku, ktorí sa venujú rómskej mládeži a kultivovaniu vzťahov medzi Rómami a väčšinovým obyvateľstvom.

10.októbra 2016 sa spolu s bratislavskou konferenciou “Zlepšenie postavenia rómskej mládeže ako hnacej sily zmien” historicky po prvý raz konalo toto podujatie už ako European Roma Spirit Award. Obidve časti programu sa uskutočnili pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade EÚ a ministerky spravodslivosti SR Lucie Žitnanskej.

Konferencie a práce v komisiách, ktoré vyberali zo 65 nominácií z 23 krajín tie najzaujímavejšie a najlepšie, sa zúčastnila aj komisárka EÚ pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová.

Medzi ocenenými v šiestich kategóriách si cenu v kategórii OBEC odniesol starosta obce Spišský Hrhov – Vladimír Ledecký.

Predsedníčka spolku Živena – Magda Vášáryová – bola pri vzniku idey Roma Spirit, a tak spolu s kancelárom pána prezidenta Kisku – Štefanom Rozkopálom – odovzdala ocenenie “Bronzová ruka”  víťazke kategórie OSOBNOSŤ – prezidentke gréckej vzdelávacej a kultúrnej asociácie “Nádej” – Sampiche Souleiman.