Predsedníctvo Živeny zasadalo v Brezne

Nástupom pani Magdy Vášáryovej do funkcie predsedníčky ženského spolku Živena sa táto organizácia začala viac otvárať verejnosti. Jedným z krokov, ako vstúpiť do povedomia občanov, sú aj výjazdové rokovania Predsedníctva. V sobotu 10. decembra 2017 sa preto všetky predsedníčky miestnych odborov stretli pred Mestským úradom v Brezne. Bohatý program sa konal za výdatnej pomoci pána primátora Tomáša Ábela, ktorý poskytol zasadačku v priestoroch Mestského úradu a adekvátnu náhradu za seba, keďže sa nemohol stretnutia zúčastniť osobne. Na návšteve predajných trhov v Horehronskom múzeu členky Miestneho odboru Živeny z Brezna predstavili nielen krásne výrobky brezňanských žien, ale aj históriu Živeny v našom meste. Potom sa prítomné dámy presunuli na Mestský úrad, kde rokovanie Predsedníctva oficiálne otvoril pán viceprimátor Ján Králik. Ústredie oboznámilo predsedníčky miestnych odborov s činnosťou spolku v roku 2016 a s revíznou správou, ako aj s ambicióznym plánom na budúci rok, ktorý nazvali „Rok 2017- rok Boženy Slančíkovej Timravy“. Okrem vedeckej konferencie a súťaží v prednese tvorby tejto „Živeniarky“ pokračuje projekt na obnovu domu Živeny v Martine a iné zaujímavé podujatia. Predsedníčky jednotlivých miestnych odborov tiež predstavili aktivity, ktoré ich členky realizovali v 2. polroku 2016 a plány na rok 2017.

Po oficiálnom zasadnutí bola pripravená prehliadka zrekonštruovanej synagógy s odborným výkladom pani Cerovskej z Turisticko-informačnej kancelárie. Táto kultúrna pamiatka zanechala v každom prítomnom hlboký dojem a umocnila atmosféru celého stretnutia.

Ľubica Štugnerová