Živena spolok slovenských žien

Šoltésovej Martin netradične – o mladých literátoch

Tohtoročný Šoltésovej Martin bol spočiatku tradičný. Navštívili sme Národný cintorín, položili kyticu na hrob Eleny Maróthy Šoltésovej, naša pani predsedníčka Magda Vášáryová privítala medzi nami aj tohtoročných detských víťazov celoslovenskej literárnej súťaže „Inšpirácie spod Sitna“, ktoré organizuje MO Živena Banská Štiavnica. Spolu sme si zaspievali hymnus „Kto za pravdu horí“ a rozišli sa obzrieť ďalšie hroby významných Živeniarok a Živeniarov. Tu nás čakala ďalšia novinka – zaujímavé informácie o našich dejateľoch a ich hroboch v podaní členky MO Živena Martin Jelky Borcovanovej, inak dlhoročnej pracovníčky Literárneho múzea v Martine. Milo nás prekvapilo, že tak, ako nám pán primátor Martina Andrej Hrnčiar sľúbil, že opravia poškodené a zanedbané hroby významných osobností Živeny v Martine, tak sa aj stalo. Najviac sme sa potešili, že sme objavili krásne vynovený hrob historicky prvej predsedníčky Živeny, Anny Pivkovej. Ďakujeme.
Po návšteve cintorína sa cesty členiek Predsedníctva Živeny a víťazov súťaže rozdelili. Členky Predsedníctva Živeny mali svoje pravidelné rokovanie a našich malých víťazov, spolu s ich rodičmi, vzala Jelka Borcovanová do Literárneho múzea.
Popoludní sme sa už vo vynovenej Divadelnej sále Spolkového domu Živeny venovali umeniu. Privítala nás predsedníčka spolku Magda Vášáryová, priblížila nám, ako sa zo starej, ošumelej veľkej miestnosti stala krásna nová Divadelná sála s variabilným javiskom. Prestavbu Spolkového domu Živeny nám pochválil aj pán viceprimátor Martina Imrich Žigo a skonštatoval, že sa z neho stáva krásna a dôstojná budova, na ktorú môže byť Martin hrdý. Odovzdal aj ocenenie pre najaktívnejšiu ženu Martina. Javisko potom ovládli deti z divadelného súboru Kamarát pri MO Ž Martin pod vedením Evy Benčíkovej. Modernou rečou -násťročných sprostredkovali Elenu Maróthy Šoltésovú ako školskú úlohu (E.M. Šoltésovú si zahrala vedúca súboru Eva Benčíková). Potom sme sa započúvali do 11 víťazných prác (zoznam víťazov). I keď autori boli v sále, dostalo sa im tej cti, že si svoje diela nemuseli čítať sami, ale prečítali ich deti z divadelného súboru Kamarát. Vyhlasovateľka súťaže, predsedníčka Miestneho odboru Živeny v Banskej Štiavnici – Renátka Taligová, im nielen pogratuľovala, ale aj odovzdala zaujímavé ceny.
Na záver tajomníčka Ústredia Živeny Alena Bučeková prečítala zdôvodnenie udelenia Ceny Eleny Maróthy Šoltésovej za celoživotné dielo v oblasti literatúry. Predsedníctvo spolku rozhodlo, že ho udelí In memoriam Božene Slančíkovej Timrave – Živeniarke, ktorá sa síce celý život pasovala s chudobou, ale literárne dielo, ktoré nám zanechala a je dodnes aktuálne a obdivované doma i vo svete, je hodné Nobelovej ceny. Timrave, pri príležitosti 150. výročia jej narodenia (2. októbra 1867), venovala Živena dokonca celý rok 2017. Ocenenie – krásnu plaketu – odovzdá predsedníčka spolku Magda Vášáryová primátorke mesta Lučenec 21. októbra 2017 pri príležitosti vedeckej konferencie o živote a diele Boženy Slančíkovej Timravy. Tú pripravuje Živena v spolupráci s mestom Lučenec, kde Timrava skonala aj je pochovaná.