máj, 2015

Prijali sme program na 4 roky

V piatok 20. marca 2015 bola v Banskej Bystrici historicky prvá Programová konferencia Živeny. O jej význame svedčí ...

Details

História, míľniky a osobnosti Živeny

História Živeny Najstarší ženský spolok na Slovensku vznikol 4. augusta 1869 predovšetkým vďaka mužom: redaktorovi Ambrovi Pietrovi, Viliamovi ...

Details

M. Vášáryová preberá žezlo Štúrových nástupkýň

Rozhovor s Magdou Vášáryovou na Teraz.sk, 10. marca 2015 s názvom “M. Vášáryová preberá žezlo Štúrových nástupkýň, chce ...

Details